Logopedie

De logopedie op de Marshof en de Florens Radewijnsschool wordt verzorgd door  Sandra Knol en Marieke Stel van Logopediepraktijk Zwolle-Zuid.  Sandra is op de woensdagochtend werkzaam op de Florens Radewijnsschool  en Marieke op de donderdagochtend  op de Marshof.  
Bij logopediepraktijk Zwolle-Zuid kunt u terecht voor problemen op het gebied van stem, spraak, taal, auditieve vaardigheden en afwijkende mondgewoonten.  Wij zijn beide opgeleid tot allround logopedisten, maar hebben ons door na- en bijscholing gespecialiseerd. Zo hopen wij bij te dragen aan het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van cliënten, waardoor hun individuele ontwikkelingskansen kunnen vergroten.  
Voor vragen of aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met onze praktijk via onderstaande contactgegevens. U kunt natuurlijk ook  even binnenlopen op de woensdagochtend  tussen 8:20  en 8:30 (Florens Radewijn) of  op de donderdag tussen 8:30 en 9:00 (de Marshof).

Meer info: www.logopediezwollezuid.nl