Kalender
Wijzigingen op de website
 Parro

Afgelopen week hebben we de nieuwe schoolapp in gebruik genomen (Parro). Alle oudste leerlingen hebben een handout meegekregen met meer informatie over het installeren van de app.
Afgelopen woensdag zijn de uitnodigingen voor Parro via mail verzonden! Deze app vervangt de huidige app van Schoolsunited. Via deze app kunt u foto's en mededelingen ontvangen, die betrekkeing hebben op de klas van uw kind of activiteiten organiseren waarvoor e vrijwilligers nodig hebben. Ook kunt u hier zelf uw kind afwezig melden bij ziekte en bijvoorbeeld doktersbezoeken. Deze app zal de huidige groepsappen (Whatsapp) gaan vervangen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bij juf Kim en meester Chiel terecht.

Schoolshow veplaatst

In overleg met de muziekvereniging is de schoolshow verplaatst naar het voorjaar. De show staat voor 14 oktober op de jaarkalender. Echter om alle ouders, leerlingen en fanfare in het dorpshuis te plaatsen vonden wij op dit moment nog niet verantwoord.

Ontwikkelingsgesprekken

Afgelopen week zijn de briefjes voor de ontwikkelingsgesprekken uitgedeeld. De komende weken zullen deze plaatsvinden.

Nieuwsbrief

Op dit moment is onze nieuwe website in ontwikkeling. Daarnaast hebben wij onze nieuwe app uitgerold. Veel ouders hebben deze reeds geïnstalleerd en de eerste absentie meldingen en berichten via Parro komen binnen. 
Komende maand zal via dit platform niet iedere week nog een nieuwsbrief verschijnen. M.i.v. oktober zal maandelijks een nieuwsbrief via Parnassys naar u worden verzonden. Via Parro houden wij u op de hoogte van activiteiten, leuke berichten, uitnodigingen, mededelingen enz enz.

Schoolfoto's

Afgelopen donderdag hebben alle kinderen de code voor de schoolfoto ontvangen. Mist u de code of is deze kwijt geraakt? Dan kunt u aan juf Daphne vragen wat de code voor uw kind is.
Tot 1 oktober betaald u geen verzendkosten.

Sssttt... Topgeheim

6 tot en met 17 oktober is het weer kinderboekenweek!
Dit jaar willen we gaan werken met geheime voorlezers. Daarom zijn wij op zoek naar vaders, moeder, opa's, oma's of andere bekenden die het leuk vinden om te komen voorlezen in de klas. 
Het is voor de kinderen een verrassing wie er komt voorlezen, van te voren gaan zij dit proberen te raden. Dit doen ze aan de hand van vijf hints die de voorlezer van de tevoren heeft opgeschreven. 

Aanstaande maandag krijgen de kinderen de brief mee naar huis. Zou u het leuk vinden om voor te komen lezen of kent u iemand? Vul dan de hints op de brief in en neem contact op de de groepsleerkacht. 

Groep12

De afgelopen week hebben we buiten gespeeld met 3 andere kinderen. We kregen allemaal een kaartje en dat bepaalde dan in welk groepje we buiten gingen spelen. Dit was eigenlijk wel ontzettend leuk! We speelden nu met andere kinderen dan waar we normaal mee spelen en dat ging heel goed! Ook hebben we deze week iets gedaan wat eigenlijk niet mag. We hebben afspraken gemaakt over de toiletregels en toen had juf Kim een wc rol in de klas. Daar hebben we stiekem allemaal spelletjes mee gedaan. Maar niet doorvertellen hoor. Want spelen met wc papier dat mag niet... 

Corona beslisboom 20 september

 

Komende weken

27 september t/m 28 oktober ontwikkelingsgesprekken
7 oktober voorlichtingsavond Voorgezet Onderwijs op OBS de Marshof
18 oktober t/m 22 oktober herfstvakantie