Kalender
Wijzigingen op de website
  

Start schooljaar

Afgelopen week heeft het team van de Florens de lokalen ingericht voor de start van het nieuwe schooljaar. Tevens hebben wij ons eerste project voor Jeelo voorbereid en gaan we daar de komende periode mee starten. Het eerste project heet "Zorgen voor jezelf en anderen".
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad en hebben de leerlingen weer zin om maandag te starten!

Wij willen u graag de gelegenheid geven even te komen kijken in de klas. Dit kan met maximaal vijf personen van maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.15 uur en 15.30 uur. Inschrijven voor dit "kijkje in de klas" kan via de lijsten die wij maandag ophangen op het schoolplein. De lijsten voor groep 1/2 hangen rechts van de deur op het raam, 3 /4 op het raam van groep 3/4, groep 5/6 op het raam van groep 5/6 en groep 7/8 op het kleine raam van het speellokaal.

Via de mail heeft u een schrijven ontvangen m.b.t het starten van het schooljaar en Corona.

Geniet nog van een fijn weekend

Verlof

Voor leerlingen die een dagdeel of langer verlof nodig hebben moet altijd een verlofaanvraag  worden ingediend. Een kort bezoek bv aan de tandarts is een mail naar de betreffende leerkracht voldoende. 

Leerplicht

De leerplichtwet zegt het volgende over vakantieverlof buiten reguliere schoolvakanties:
extra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd.
Extra vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. En mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

In de volgende gevallen kan uw kind verlof krijgen:

Wettelijke verplichting Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, als dit niet buiten de lesuren kan
Verhuizing Voor verhuizing één dag
Huwelijk Voor het bijwonen van het huwelijk
Jubileum Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders één dag
Overig Overige gewichtige omstandigheden, dit kan alléén in zeer bijzondere gevallen

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven. Familiebezoek in het buitenland, goedkope tickets in het laagseizoen (omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode). Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.

Via Florens Radewijnsschool Windesheim » Ouders » Verlofformulier kunt u een verlof aanvraag indienen.

Kalender

Komende week ontvangt u de nieuwe schoolkalender 2021-2022. 

Even voorstellen

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Karlien Haverslag en ik ben 28 jaar oud en woon in Raalte. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op SBO De Horizon en vanaf dit schooljaar kom ik als onderwijsassistent het team versterken. 
Op maandagochtend, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend ben ik aanwezig op school. Daarnaast werk ik ook nog vanuit mijn kindercoachpraktijk in Raalte. 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten en breng ik veel tijd door met familie en vrienden. 
Ik hoop jullie snel op het schoolplein te zien! 

Groetjes KarlienDag allemaal,

Mijn naam is Nick Grolleman, komend jaar ben ik de stagiair bij groep 5/6 hier op de Florens Radewijnsschool. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van mijn opleiding tot onderwijsassistent, hierna wil ik graag door naar de Pabo om leerkracht te worden. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en acteer ik ook graag. Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar en hoop het dan ook gezellig en leerzaam te maken.

Tot snel! 

Schoolfotograaf

7 september komt de schoolfotograaf langs.
Onder schooltijd worden o.a. foto's gemaakt van de aanwezige broers/zussen, ook aanwezig bij Doomijn. Op inschrijving kan na schooltijd een foto worden gemaakt met de niet aanwezige broers/zussen. 
U kunt de kinderen aanmelden, voor 1 september, door een mail naar juf Daphne sturen: d.vanginkel@ooz.nl
 

ANWB Weer naar school!

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar, dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar.

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.

• Laat u niet afleiden, wees alert.

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

Gymlessen

De gymlessen zijn dit schooljaar op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Komende week zijn de lessen nog buiten i.v.m. een verbouwing in het dorpshuis. Dit schooljaar gaat meester Bram de gymlessen verzorgen.
Groep 3/4 krijgen 2x in de week les van de vakleerkracht en groep 5/6, 7/8 1x in de week van de vakleerkracht. Daarnaast verzorgt de groepsleerkracht nog een les.

Trakteren

Nu het schooljaar bijna is begonnen trakteren veel kinderen, die in de vakantie jarig zijn geweest. Hierbij het verzoek om voorverpakte traktaties mee te geven naar school. 

Nieuwe rekenmethode Getal en Ruinte junoir

Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode, Getal & Ruimte Junior. Hieronder informeren wij u graag over deze methode.

Wat is Getal & Ruimte Junior
Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden. 

Kenmerken
Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).

  • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.
  • Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.
  • Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de toets) en feedback op maat.

Meer weten?
Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht.
 

Voetbal VSW

Zin om te voetballen waarbij plezier en enthousiasme voorop staat? Kom dan voetballen bij VSW WINDESHEIM!!

MELD JE NU AAN!! Ben je tussen 4 en 10 jaar kom dan gerust meetrainen!!

WAT BIEDEN WIJ?

· 3 jeugdteams jo10, jo9 en jo7 onder begeleiding van enthousiaste trainers!

· Jo7 en Jo9 trainen op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur

· JO10 2x trainen per week op dinsdag en donderdagavond van 17.45 tot 18.45 uur
· Fantastisch Voetbalkamp, voetbalclinics, streetskill workshops
· Uitstekende faciliteiten! Elk lid krijgt naast een tenue ook een tas en een trainingspak!

Voor informatie informeer bij Irma Nijboer 06-48521694 of Brenda Kappers 06-42215642

Voetbalinstuif zaterdag 28 augustus van 14.00 tot 15.30 uur met een leuke activiteit!!

Komende weken

23 augustus start schooljaar 8.30 uur.
7 september schoolfotograaf
13 september informatieavond groep 1 t/m 8 (o.v.b)
14 september NIO groep 8 (informatie volgt)