Medezeggenschapsraad


Florens en marshof hebben samen een medezeggenschapsraad. Info over de MR is hieronder te vonden (opent in een nieuwe pagina)
Medezeggenschapsraad