DocumentenHier vindt u diverse documenten
januari 2020 protocol medicijngebruik
mei 2017 inspectierapport leerplicht Florens Radewijns
mei 2017 inspectierapport kwaliteit Florens Radewijns
juli 2016 regelingen gemeente Zwolle (financiële bijdragen)
maart 2015 rapport vragenlijst ouders
maart 2015 rapport vragenlijst kinderen
april 2014 ouderconvenant
februari 2014 overgang PO-VO
februari 2014 Schoolondersteuningsprofiel vragenlijst ouders
september 2013 inspectierapport Florens Radewijns