Verlofformulier

Formulier

Onderaan deze pagina vindt u het verlofformulier. Daarvoor enige informatie over wet en mogelijkheden.

Leerplicht

De leerplichtwet zegt het volgende over vakantieverlof buiten reguliere schoolvakanties:
extra vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Er moet dan een werkgeversverklaring worden overlegd.
Extra vakantieverlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. En mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

In de volgende gevallen kan uw kind verlof krijgen:

wettelijke verplichting Voor het voldoen van een wettelijke verplichting, als dit niet buiten de lesuren kan
verhuizing Voor verhuizing één dag
huwelijk Voor het bijwonen van het huwelijk
jubileum Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50-, en 60-, jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders één dag
overig Overige gewichtige omstandigheden, dit kan alléén in zeer bijzondere gevallen

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

Familiebezoek in het buitenland;

goedkope tickets in het laagseizoen;
omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
vakantiespreiding;
verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
kroonjaren;
sabbatical;
wereldreis/verre reis.

Verlofformulier

Vult u het onderstaande formulier volledig in en verstuur het uiterlijk een week voor het verlof


(*) Deze velden zijn verplicht!