Kalender
Wijzigingen op de website
 

Verkoudheidsklachten

Afgelopen donderdag werden wij overvallen door kinderen met verkoudheidsklachten, die op school kwamen of werden gestuurd. Hieronder sturen wij nogmaals de afbeelding van de beslisboom. Per individuele leerling, per situatie wordt de beslisboom gehanteerd! Graag uw aandacht hiervoor! 
 Verkeersexamen groep 7

Afglopen dinsdag heeft groep 7 meegedaan met het theoretisch verkeersexamen. Iedereen is geslaagd. Van harte gefeliciteerd! Foto's staan op de website.
 

Speeltoestel

Afgelopen dinsdag is het speeltoestel geplaatst! Helaas moesten de kinderen nog even wachten tot ze het konden uitproberen. Het beton moest drogen en helaas werd er verkeerd zand bezorgd.
Maar vanaf nu kunnen de kinderen spelen en genieten van het speeltoetsel.
Onze dank voor het kunnen aanschaffen van het speeltoestel gaat uit naar: Stichting Het Hervormd Weeshuis, Bouwmeester installatietechniek Zwolle, Kronos Solar, PB Windesheim, de leerlingen en de ouders van de activiteitencommissie: Linda, Irma, Fenny en Hanneke.

 

Groep 1/2

Deze week was een korte, maar drukke week. We hebben zaadjes van worteltjes geplant. We hebben gekeken hoe het klimtoestel werd geplaatst en donderdag hoe het zand met de shovel bij het speeltoestel werd gelegd. Wat was dat interessant! Het liefst hadden we zelf willen helpen. We konden donderdag ook al zelf heel kort het toestel uitproberen. Voor sommigen nog een beetje spannend, maar met een beetje hulp in het begin wilde niemand er eigenlijk meer af! 
Donderdag hebben we ook nog patat gegeten op school en iedereen mocht overblijven. Dat was gezellig! We wilden elke dag wel patat op school eten. Friso is naar Windesheim verhuisd en komt nu bij ons in de klas en Keano is ook gestart. Iedereen fijne feestdagen!

Online Kidslab: elke woensdag- en zaterdagmiddag

Stadkamer, Bibliotheek

Iets zélf ontwerpen en maken geeft altijd een gevoel van trots en voldoening. Dit in een online omgeving sámen met andere kinderen doen, maakt het een stuk gezelliger.

KidsLabs zijn online Maak-workshops van Tetem. Elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar met een labcoach online aan de slag met maak, bouw en ontwerp workshops!
Je hebt een laptop/computer nodig om deel te nemen aan de Zoom-sessie (online gratis vergadertool).

Kijk in de activiteitenagenda op woensdag- en zaterdagmiddag om te zien welke workshop er plaatsvindt.
Kijk op tijd want soms moet je van tevoren nog wat spullen verzamelen!
 

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden, met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken!
Yoleo is ontwikkeld om kinderen die lezen moeilijk vinden te stimuleren meer te lezen. Door het gebruik van hybride boeken en het lezen te koppelen aan een leuk spel wordt lezen ineens een stuk makkelijker. De kinderen kunnen thuis, op school, in de praktijk of via de bibliotheek tijdens het vrij lezen zelfstandig aan de slag met Yoleo.
De punten die ze met lezen verdienen, kunnen ze bovendien inzetten bij het spel of om hun kamer (profiel) in te richten. Het puntensysteem motiveert om extra leeskilometers te maken. Een paar minuutjes extra oefening heeft een bewezen effect op de leesprestaties op school. Én, leerlingen krijgen weer plezier in lezen!

Yoleo is voor kinderen met een bibliotheekpas gratis. Een bibliotheekpas is gratis voor kinderen tot 18 jaar.
Meer informatie kunt u vinden op:https://www.yoleo.nl/


Vacature oudergeleding Medezeggenshapsraad (MR) ingevuld

Drie weken geleden stond er een oproep in de nieuwsbrief met de vraag naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding van de MR. De MR is blij te kunnen meedelen dat deze vacature opgevuld kan worden! Er hebben zich 2 personen aangemeld:

Famke de Jong

Mijn naam is Famke de Jong, moeder van Jorik (groep 6), Hidde (groep 4) en Carlijn (groep 1). In het dagelijks leven heb ik mijn eigen onderwijskundige bedrijf Learn to Master (learntomaster.nl), waarin ik opleidingen ontwerp. Ook ben ik docent onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar ik masterstudenten begeleid in hun afstudeerfase. Het lijkt me leuk om een bijdrage te leveren aan het onderwijs dichtbij huis door me aan te sluiten bij de MR. Als je input hebt voor de MR, laat het me weten.

Age Braad

Jayleigh-Ann is onze kleindochter zij zit in groep 3 ik ben Age en woon in Herxen. Op het moment dat ik de oproep las in de nieuwsbrief van enkele weken geleden voor nieuwe leden in de MR dacht ik: “Dat vind ik leuk!”. Zeker gezien het feit dat er veel kinderen uit Herxen in Windesheim op school zitten en dat er geen ouders of opa 's of oma's in de MR zitten. Hoop dat we samen mooie dingen voor en door elkaar kunnen doen op de Florens Radewijnsschool.

MR oudergeleding

Met de aanmelding van Famke en Age is de oudergeleding van de MR goed gevuld! Andere ouders in de MR zijn op dit moment Jakolien Leenders en Jitske van de Bovenkamp. Saskia Boerrigter zal de MR binnenkort verlaten.

Er zijn vanuit de oudergelding, net als vanuit de personeelsgeleding 2 stemmen in de MR. Met de aanmelding van Famke en Age kunnen we als ouders/voogden het werk in de MR verdelen. Dat is erg fijn, ook omdat Jakolien lid is van de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van scholen die bij OOZ zijn aangesloten. Middels de GMR zijn we daarmee betrokken bij het overkoepelende beleid van de OOZ scholen en kunnen we daar ook bij meedenken.

Heb jij een onderwerp waarvan jij vindt dat de MR zich mee bezig moet houden, spreek dan één van de leden van de oudergeleding aan!

Mailen naar mrflorensradewijnsschool@gmail.com kan ook!

Penningmeester Stichting Beheer Oudergelden

De rol van penningmeester van Stichting beheer Oudergelden is nog niet ingevuld. Ben je daarin geïnteresseerd of heb je vragen wat dit inhoudt? Spreek dan Saskia Boerrigter aan. Zij is op dit moment penningmeester, maar zal deze functie binnenkort ook niet meer vervullen.

Ook voor vragen hierover kan gemaild worden naar mrflorensradewijnsschool@gmail.com


Komende week

Maandag 5 april Tweede Paasdag
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april Cito eindtoets groep 8
Maandag 26 april t/m 7 mei meivakantie