Kalender
Wijzigingen op de website
 


Komende week

In verband met de jaarvergadering van de Stroming is juf Daphne dinsdag afwezig. Juf Aranka zal groep 3/4 op dinsdag lesgeven en meester Chiel groep 7/8 (dinsdag).

Schoolplein fase 2

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het speeltoestel zijn gestart! Dank voor het regelen Age! De grond is afgegraven. Over +/- drie weken zal het speeltoestel worden geleverd en geplaatst, waarna er direct valzand wordt gestort!
 

Vakantietheater

Nog minstens 6 weekenden online theater!

"Waar één deur sluit, opent altijd een andere."

Hoera, Vakantietheater gaat voorlopig in het weekend door! Zeker zolang de theaters hun deuren nog niet mogen openen. Met vanaf nu elke week een thema. Het programma van dit weekend staat online, de rest verschijnt op korte termijn op www.vakantietheater.nl! 

We moedigen iedereen aan om het programma te blijven delen! Of kijk gezellig mee

https://www.vakantietheater.nl/Groep 1/2

Groep 1/2 heeft deze week flink geoefend met zinnen maken, een ander een opdracht geven en heel goed luisteren naar de opdracht. Dat was best wel moeilijk, want 1 kind had een kaartje en moest aan het ander kind vertellen wat hij zag op het kaartje en dan moest dat kind het nabouwen. Maar we konden niks zien! Dat was moeilijk! Ook hebben we geoefend met de telrij. De storm was niet alleen buiten, maar ook een beetje binnen in de klas. Dus we hebben ook geoefend met rustig spelen en werken. Buiten in de plassen spelen na de regen was ook erg leuk. We werden er wel lekker vies van. 

Telefonisch spreekuur Sociaal Wijkteam (herhaling)

Vanuit het Sociaal Wijkteam ben ik als Jeugd en Gezinswerker werkzaam op school. Bij mij kunnen ouders, kinderen en leerkrachten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit het Sociaal Wijkteam kunnen wij deze inzetten; daar is de gemeente verantwoordelijk voor.

Door Corona zijn de spreekuren op school komen te vervallen. Vanaf maandag 21 september is er een telefonisch spreekuur; elke maandag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt mij dan bellen.
U kunt ook altijd contact opnemen voor het maken van een (telefonische) afspraak.

Email: R.van.Dongen@swt.zwolle.nl
Telefoon: 06-11585549
Voor informatie over jeugdhulp (sociale kaart) in Zwolle, kunt u naar de website: www.jeugdhulpijsselland.nl
 
Met vriendelijke groet,
Ruben van Dongen


Sociaal Wijkteam gemeente Olst-Wijhe

Herxen valt onder de gemeente Olst-Wijhe. Mocht u gebruik willen maken van het Sociaal Wijkteam, dan kunt u contact opnemen met Francisca Kleine Schaars. Zij is aan onze school verbonden.

Email: f.kleineschaars@stdekern.nl
Telefoon: 0570-547300
Voor informatie over jeugdhulp (sociale kaart) in Olst-Wijhe, kunt u naar de website: www.jeugdhulpijsselland.nl


MR ouderavond

Op de MR ouderavond, van 8 maart, heb ik op verzoek verteld over hoe ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het (t)huiswerk. Hieronder in het kort nog even de belangrijkste punten op een rijtje.

Wat werkt niet?

Onze kinderen leren vaak inefficiënt en alleen voor de korte termijn. De oorzaak hiervan is dat ze te laat beginnen met leren (dus slecht plannen) en als ze dan leren, gebeurt dit ook nog eens ‘passief’.

Passief leren is dat kinderen hun geheugen niet hard genoeg aan het werk zetten. Ze maken het zichzelf te makkelijk.

1 Herlezen
Een veel gebruikte manier is het herlezen (of in sommige gevallen voor de allereerste keer lezen) van een tekst en aantekeningen, al dan niet met een markeerstift erbij. Op deze manier wordt de leerstof alleen maar herkent. Het doet geen beroep op het vermogen om de informatie, op een later tijdstip, terug te halen. Simpel gezegd: dit is te eenvoudig voor het geheugen.

2 Samenvatten
Ook samenvatten is te gemakkelijk voor het geheugen. Naast het goed leren samenvatten, zonder dat de essentie wordt vergeten, wat op zich al veel vaardigheid vereist, is het leren a.d.h.v. een samenvatting niets anders dan het herlezen. Effectiever zou zijn een samenvatting te maken op basis van wat er in het geheugen zit en deze later waar nodig is aan te vullen met behulp van het lesboek en aantekeningen.

Wat werkt wel?

- actief leren

Door actief te leren voorkom je bij het kind dat het de illusie heeft dat het de leerstof beheerst! Pas als het reproduceren van stof zonder hulp van lesboeken of aantekeningen volledig lukt (ook een dag of zelfs nog een week later) mag het kind denken dat de stof goed in zijn geheugen zit.

Wat is er nodig voor actief leren?

1 Spreid het leren
Het is voor kinderen veel verstandiger om het leren te verdelen over meerdere sessies. Dus in plaats van één sessie van 60 minuten leren, kun je beter drie leersessies pakken van 20 minuten en bij voorkeur op verschillende dagen. Een leerling leert in beide gevallen even lang (één uur), maar zal een hoger leerrendement behalen met het spreiden van het leren; de stof wordt beter opgeslagen, de leerstof is later makkelijker weer uit het geheugen omhoog te vissen en ook nog eens voor veel langere tijd dan wanneer maar in één enkele sessie wordt geleerd.

Wat maakt nu dat het spreiden van leren beter werkt?
Dat heeft te maken met het feit dat het geheugen harder moet werken. Feitelijk vergeet je (een deel van) de stof bewust weer doordat je pas een of meerdere dagen later weer naar de stof kijkt. Het geheugen moet dan meer moeite doen om de lesstof weer omhoog te halen en dat versterkt de benodigde verbindingen in de hersenen en daarmee het geheugen. Een belangrijk voorwaarde voor het gebruik van deze leerstrategie is wel dat er van tevoren een goede planning wordt gemaakt. Hier kunnen ouders bij helpen.

2 Actief ophalen
Actief ophalen betekent dat je de leerstof opnieuw weet te produceren zonder het zien van het lesboek of gemaakte aantekeningen. Daarbij kun je denken aan het hardop uitleggen van de stof aan jezelf of een ander of dat je de stof voor jezelf nog eens uitschrijft (bijvoorbeeld belangrijke kernbegrippen, verbanden, schema’s, formules). Vervolgens kun je datgene wat gereproduceerd is, naast het boek of je aantekeningen leggen om te checken in hoeverre de stof in je geheugen zit. Het voordeel hiervan is ook dat je weet wat je nog niet weet. De kans dat een leerling zichzelf voor de gek houdt, wordt op deze manier aanzienlijk kleiner.

3 Variëren in wat er geleerd wordt
Gooi de boel door elkaar! Kinderen leren de stof vaak per onderwerp. Pas als ze het gevoel hebben dat het ene onderwerp er goed in zit, gaan ze verder met het volgende onderwerp. Het nadeel hiervan is dat deze manier van leren het geheugen lui maakt; onze hersenen staan namelijk afgesteld op het herkennen van ‘nieuwe’ informatie. Wil

je de hersenen, inclusief het geheugen, prikkelen en in alerte toestand houden, doe dan vooral veel door elkaar.

Leerlingen zouden bij het leren en zichzelf testen ook zoveel mogelijk af moeten wisselen en dus na een opgave over het ene onderwerp, direct weer over moeten gaan naar een opgave over een ander onderwerp. En bij het leren voor meerdere toetsen is het ook raadzaam om vakken af te wisselen.

4 Minimaliseren van afleiding
Wanneer een kind aan de slag gaat met leren, hebben de hersenen even tijd nodig om op te starten, soms tot wel 15 minuten. Iedere keer dat een kind gestoord wordt, begint het proces weer opnieuw (voor kinderen uit het voortgezet onderwijs is een berichtje binnenkrijgen op de smartphone dus al funest). Zo kan het dus voorkomen dat het bereiken van de concentratie die nodig is om goed te kunnen leren, niet tot stand komt.

5 Tijd afbakenen
Dit is de tijd die je jezelf geeft om een taak of een deel van de taak af te ronden. Het zetten van dit beperkte tijdblok motiveert om je doel te behalen en je daarbij niet af te laten leiden. Een klein half uur is namelijk lekker overzichtelijk en je weet dat er daarna een korte pauze aankomt. Na een pauze van maximaal 5 minuten kun je desgewenst nog een of meerdere blokken inplannen. Na vier blokken is het aan te raden een langere pauze te nemen. Dit hoort ook bij het spreiden van leren. En denk eraan om tijdens deze blokken verschillende onderwerpen/vakken af te wisselen (dus ‘variëren in wat er geleerd wordt’).

Als de leertijd niet wordt afgebakend, is de kans op afleiding veel groter met als resultaat dat het werk wordt uitgesteld. Het gevolg hiervan is weer dat er te weinig geleerd wordt en daarbovenop komt ook nog eens veel stress omdat het nog steeds niet heeft geleerd.

6 Slaap: “ slapen is leren met je ogen dicht”!
Slaap is een absolute voorwaarde voor een goede werking van het geheugen.

Tijdens het slapen werken je hersenen hard aan het verwerken van datgene wat er die dag is langskomen. Alles wordt zorgvuldig geanalyseerd, verbanden worden gelegd en informatie wordt keurig netjes opgeslagen. Goed slapen is dus essentieel en zorgt ervoor dat informatie beter wordt opgeslagen en makkelijker weer terug te halen is. Slaapgebrek verstoort dit proces aanzienlijk.

Maar de vraag: hoe verwerkt mijn kind informatie en hoe kan ik mijn kind hierbij het beste begeleiden is hiermee nog niet beantwoord.

Is mijn kind visueel of auditief ingesteld.

Jonge kinderen worden geboren met een dominante rechter hersenhelft. Zij maken geen gebruik van taal. Door het bewegen van de armen en benen verkennen zij de ruimte om zich heen. Met klanken (dus huilen) maken zij duidelijk dat ze iets willen. Alles is gericht op het direct vervullen van een behoefte. De baby zal niet beredeneren dat zijn moeder aan het stofzuigen is en dat hij dus even moet wachten. Geduld is aangeleerd: beredeneren. Dan leert een kind praten en in woorden denken. Dit omslagpunt ligt rond het derde/vierde levensjaar. Taal gaat overheersen en het kind gaat de wereld ‘beredeneren’. De linkerhersenhelft ontwikkelt zich steeds meer.

Kortom:

Beelddenken is de wereld beleven (hier is vooral de rechterhersenhelft actief)

Woorddenken is de wereld beredeneren (linkerhersenhelft)

Beelddenkers kijken naar het geheel. Ze vinden het lastig om het beeld in hun hoofd te verwoorden. Vaak hoor je ze praten in termen als : dinges en je weet wel!

Hoe komt het dat beelddenkers de letters b, d, p en q verwisselen?
Beweging in je hoofd betekent creativiteit. Een beelddenker kan objecten in zijn hoofd laten draaien. Zoals een architect om het gebouw in zijn hoofd kan lopen, voordat het op papier staat. Beelddenkers kunnen een object van verschillende kanten bekijken zonder uit hun stoel te komen. Driedimensionaal denken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Beelddenkers hebben vaak een goed ruimtelijk inzicht.

Als beelddenkers lezen, slaan ze vaak de woorden zonder beeld over zoals de woorden de, het, dat, hulpwerkwoorden enz. Als ze stil lezen, kunnen ze dus heel snel lezen. Beelddenken is geen handicap maar een gave

Wel moeten beelddenkers en hun omgeving leren omgaan met hun manier van informatie verwerking (visueel cognitief), hun sterktes en zwaktes.

Beelddenkers hebben een slechte planning en weinig tijdsbesef Geen tijdsgevoel, altijd te laat op afspraken, afspraken vergeten, de verkeerde boeken in je schooltas, sporttas vergeten… Zomaar een aantal vervelende voorbeelden uit het dagelijks leven van een beelddenker. Dit maakt onzeker.

Beelddenkers staan bekend om chaos!
Tijd zegt hen niet veel en ze komen altijd tijd tekort. Door hun haast zijn beelddenkers vaak slordig. Bij beelddenkers draait de interne klok vaak te snel. Daarom worden er onmogelijk veel zaken op een dag gepland. Of worden taken tegelijkertijd uitgevoerd. Dit kan zeer uitputtend zijn. Een planbord en time timer kunnen hierbij uitkomst bieden. Beelddenkers reageren snel Net als de baby, uit bovengenoemd voorbeeld, zal de beelddenker ook niet beredeneren dat zijn moeder aan het stofzuigen is, en dat het dus even moet wachten. Geduld is aangeleerd: beredeneren. Ze reageren te snel! Bij het eerste het beste woord luisteren ze niet meer. Ze denken het wel te weten. Omdat ze de oplossingen voor vraagstukken en problemen al in hun hoofd zien, zijn ze geneigd te denken dat ze hun huiswerk wel weten, terwijl de leerstof nog niet verankerd is. Omdat beelddenkers in hun gedachten allerlei sprongen maken, komen ze chaotisch over en zijn ze gebaat met duidelijke en korte opdrachten. Beelddenkers hebben een zwakke concentratie

Beelddenkers zijn snel afgeleid, want als ze ergens mee bezig zijn, zien ze al snel weer iets anders om te doen. De opdracht:”Doe je jas uit, ruim je tas op en kom naar de keuken om wat te drinken” is een onmogelijke opgave. Terwijl het kind naar de opdrachten luistert ziet het het beeld van de jas aan de kapstok, de tas in de kast en het glas drinken in de keuken. Op het moment dat het zijn jas uittrekt, denkt hij alles al gedaan te hebben en gaat rustig spelen. De andere opdrachten lijken vergeten. Dit maakt ouders wel eens radeloos. “Waarom luister je nooit” is een veel gehoorde wanhoopskreet. Dit is geen onwil maar onmacht! Het laten uitspreken van de opdrachten helpt een beelddenker om beter te onthouden. Of het geven van enkelvoudige opdrachten. Een kenmerk van een beelddenker is “afwezig” gedrag.

Beelddenkers hebben een brede belangstelling

Ze hebben een grote vrijheidszin en een brede belangstelling. Ze hebben een goed geheugen voor gebeurtenissen en belevenissen en zijn sociaal zeer bewogen.

Beelddenkers hebben een groot inlevingsvermogen Als peuter en kleuter kunnen ze helemaal opgaan in hun fantasiespel. Hierdoor kunnen heftige driftbuien ontstaan als ze ineens uit hun spel worden gehaald omdat het kind naar bed moet of moet eten. Ze kunnen een hardnekkig doorzettingsvermogen aan de dag leggen! Beelddenkers kunnen extreem hyperfocussen op een onderwerp. Het laat ze niet los!

Beelddenken en topdown leren Beelddenkers denken vanuit een totaalbeeld. De lesstof is net een grote puzzel van 1.000 stukjes. Op de voorkant van de puzzeldoos staat het voorbeeld. Maar die voorkant krijgen ze vaak niet te zien. Elke week krijg je een paar losse stukjes van de puzzel. Een beelddenker wil juist de voorkant van de doos zien, want dan pas weet je waar je de puzzelstukjes moet plaatsen. Een niet-beelddenker verzamelt informatie en maakt daar een geheel van. Een beelddenker kijkt vanuit een totaalbeeld en bouwt dit niet op vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie veelal opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Beelddenkers moeten beginnen met een totaalbeeld door bijvoorbeeld eerst de samenvatting te lezen of bij begrijpend lezen, eerst de vragen te lezen, en dan de tekst leest. Dit noemen we topdown leren. Deze manier van leren helpt hen om de informatie in het juiste vakje te plaatsen.

Details over het hoofd zien Een beelddenker ziet het totaal en heeft weinig oog voor details. Maak daarom gebruik van computers, spelling-check, controle door derden enz. Door woordbeelden bij spelling en tafels visueel op te slaan, kunnen zij de lesstof wel onthouden.

Beelddenken op school

Kinderen die in beelden denken, moeten dus eerst het eindresultaat ‘zien’ of de samenvatting vooraf lezen. Anders wordt de lesstof in het verkeerde ‘vakje’ opgeslagen. De losse stukjes gaan een eigen leven leiden en dragen niet bij aan het geheel. Want de beelddenker koppelt nieuwe informatie graag aan bestaande informatie. Beelddenkers associëren! Zij gaan in hun geheugen op zoek naar verbanden vanuit verschillende gezichtspunten. Zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt.

Is mijn kind een beelddenker?

1. Kan jouw zoon of dochter goed puzzelen?

2. Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer?

3. Speelt je kind graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)?

4. Heeft je kind een levendige verbeelding en kan daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld?

5. Wordt hij/zij makkelijk afgeleid?

6. Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?

7. Heeft je kind laat leren lopen?

8. Wiebelt hij/zij veel?

9. Eerst doen en dan pas denken?

10. Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en in pretparken? (Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken.)

11. Denkt je kind erg zwart-wit. Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt (gevoelig voor kritiek)?

12. Wint je kind graag en is het een slechte verliezer?

13. Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden)?

14. Heeft je kind problemen met het vasthouden van een pen, slecht handschrift?

15. Heeft je kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?

16. Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve woordspelingen)?

17. Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes (hoogsensitief)?

Heb je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord? Dan is jouw kind waarschijnlijk een beelddenker.
 

 

Nieuw Zwols Kinderkoor Viva la Musica

Op 19 april start er een kinderkoorschool in Zwolle. Het begint als een project van een jaar, maar we hopen natuurlijk daarna door te gaan. Alle kinderen vanaf groep 3 zijn welkom op de koorschool Viva la Musica Zwolle om een jaar lang liedjes te zingen, spelletjes te doen en al doende de basale muzikale vaardigheden te oefenen. Er is een groep voor kinderen van groep 3, 4 en 5, dat is het beginnerskoor. Er is ook een groep voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, dat is het kinderkoor.
Plaats en tijd De repetitie ruimte is in de Theodora kapel, Theodorahof 20, in Zwolle.
Op maandag middag van 15:00 tot 15:45 repeteert het beginnerskoor. En van 16:30 tot 17:30 het kinderkoor. De korte individuele les komt daar nog bij.

Het beginnerskoor

Het beginnerskoor is bedoeld voor kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 die graag willen zingen en nog weinig ervaring hebben met muziek. Het is ook geschikt voor kinderen die een brede muzikale basis zoeken om hun muzikaliteit verder te ontwikkelen. In de wekelijkse lessen ontwikkelen de leerlingen hun stemgebruik, ritme- en maatgevoel en muzikaal gehoor. Dit alles doen ze aan de hand van kringspelletjes en liedjes die passen bij hun leeftijd. Dat zijn vaak oude en nieuwe Nederlandse volksliedjes. De koorschool gaat uit van het beleven, ervaren en doen van de muziek. Later komen de begrippen er spelenderwijs bij. Door dit zingend en spelend de muziek verkennen, wordt het een tweede natuur van de kinderen en blijft het plezier voorop staan.

Koor en individuele les

Naast de koorrepetitie, krijgen alle kinderen van het beginnerskoor en het kinderkoor iedere week 6 minuten individueel muziekles waarbij ze werken aan stemvorming en ademhaling. Kinderkoor Voor kinderen in groep 6, 7 en 8 is er het kinderkoor. Ook in het kinderkoor is beweging en spel een belangrijk element. In deze groep wordt er veel volksmuziek uit verschillende Europese en niet Europese landen gezongen, grappige Nederlandse canons en enkele liederen uit het klassiek repertoire. Gezond stemgebruik en muzikale ontwikkeling zijn belangrijk maar het plezier in het samen of solo zingen staat voorop. Docente Ceciel van der Zee zegt: “Het belangrijkst in de koren is dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen om hun stem te laten horen, dat ze leren samenwerken en dat ze heel veel plezier hebben in het maken van muziek.” Er worden twee concerten gegeven en er is halverwege het jaar een openbare les. De kinderen mogen altijd een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de repetitie als dat een keer zo uitkomt of om een ander kind enthousiast te maken.
Op de website van de koorschool vindt u meer informatie: www.KoorschoolVivaLaMusica.nl
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd bellen, mailen of appen met de dirigent: Ceciel van der Zee, cecielvanderzee@home.nl


Verkeersexamen groep 7

Alle leerlingen van groep 7 maken binnenkort (eind maart) het verkeersexamen! Op examen.vvn.nl/oefenen staan nog een aantal oefenexamens. Handig om eens samen te kijken.


Words of the week

groep 1/2: hamster, bird, rabbit, fish
groep 3/4: rabbit, dog, snake
groep 5/6: predator, a lion roars, a swan shatters
groep 7/8: to adapt, to survive, surroundings, dessert, rainforest, grassy plain

 

Voetbalinstuif VSW

Voetbalvereniging Windesheim heeft een leuke, fanatieke en snelgroeiende jeugdafdeling. Gezellig met je vrienden het veld op om samen te spelen, en natuurlijk je skills te verbeteren. Hiernaast organiseren we vaak gezellige activiteiten. Ook een keertje meetrainen bij de leukste voetbalclub van Windesheim? Iedere woensdag om 16.30 en zaterdag om 9.30 zijn we op het veld te vinden. Met zaterdag 27 maart een extra feestelijke voetbalinstuif voor iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud.

Wat: voetbalinstuif

Wanneer: 27 maart om 9.30

Waar: voetbalveld VSW

Wie: iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud.

Info: Irma: 0648521694 of Brenda 0642215642


 

Komende week

Dinsdag 30 maart verkeersexamen groep 7
Woensdag 31 maart studiedag leerlingen vrij