Kalender
Wijzigingen op de website
 

Rapporten

Op 19 maart krijgen de leerlingen de rapporten mee naar huis. 

Groep 1/2

Dinsdag hadden alle kinderen dierenknuffels mee naar school. We hadden een mooie beestenboel op deze manier in de klas. We hebben de dieren gewogen. We hebben bedacht welke dieren in het echt het zwaarst of het lichts zouden zijn.  Ook hebben we een weeftouw in de klas. Iedereen heeft in het circuit geoefend met weven. Dat was nog best wel moeilijk! 
Als laatste nog een vraag aan jullie als ouders. Willen jullie alle bekers, bakjes, schoenen ed voorzien van naam. We hebben te veel dezelfde bekers en schoenen om te zien wat van wie is. Alvst ontzettend bedankt!

Thema-avond 8 maart:

Maandagavond 8 maart is de jaarlijkse thema-avond, waarin ook de financiën van Stichting Beheer Oudergelden van het afgelopen jaar worden toegelicht. Dit jaar is het een online bijeenkomst in verband met de geldende corona-maatregelen.
 
Over corona gesproken, wat zijn we als ouder/verzorger en school druk geweest om het thuisonderwijs te verzorgen en uit te voeren. De kinderen waren continu thuis, ouders waren ineens ook leraar en moesten dingen uitleggen over taal, spelling, rekenen etcetera. Ouders kregen te zien hoe en wat onze kinderen leren, hoe ze leerstof/kennis tot zich nemen en ook hoe ze er mee omgaan als ze dingen niet begrijpen of moeilijk vinden. Elk kind is daarin uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar manier.
 
Tijdens de thema-avond verkennen we het onderwerp van de (leer) ontwikkeling van een kind in de basisschoolleeftijd. Centrale vraag daarbij is hoe kunnen wij als ouder/verzorger ons kind ondersteunen?
 
Het programma van de avond is:

 

19:00 – 19.05 Opening, Jakolien Leenders
 
19.05 – 19.20 Financiën stichting beheer oudergelden, Saskia Boerrigter
 
19:20 – 19.50 Spreker 1: Ruben van Dongen, schoolmaatschappelijk werker van sociaal wijkteam
Wat doen jeugd- en gezinswerkers? En met wat voor grote, maar ook vooral kleine problemen kun je als opvoeder bij hen terecht?
 
  Korte Pauze
 
19:55 – 20:25 Spreker 2: Ietje Pompert
Hoe leren en ontwikkelen kinderen en hoe kun je als ouder en verzorger bij deze ontwikkeling ondersteunen?
 
20.30 Afsluiting
 

 De link om de bijeenkomst in Teams bij te wonen treft u in uw e-mail. 
 
We zien u graag aanstaande maandag 19.00 uur!
 

Vacature oudergeleding Medezeggenshapsraad (MR)

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in

de oudergeleding.

Ben jij die ouder die kritisch en open wil meedenken over alles wat er reilt en zeilt bij de school?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders (oudergeleding).

Wat doet een MR?

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs.

De MR bespreekt alle onderwerpen, die voor de school, de ouders en de leerlingen van belang zijn.

De MR wordt door de directie gebruikt als klankbord (adviesrecht), maar voor een aantal zaken heeft de directie ook instemming van de MR nodig (instemmingsrecht). In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. Onderwerpen met adviesrecht van de oudergeleding zijn bijvoorbeeld het coronaprotocol, de regeling van de vakanties, een wijziging van het lesrooster, het onderhoud van het gebouw, keuze van een lesmethode en het beleid m.b.t. toelating en verwijdering van leerlingen. Er worden adviezen gegeven die tot verbeteringen kunnen leiden. Onder het instemmingsrecht valt onder meer de schoolgids, het schoolreglement, het beleid inzake ouderparticipatie en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

MR oudergeleding

Op dit moment bestaat de oudergeleding van de MR uit Jakolien Leenders (voorzitter), moeder van Myrthe en Jelle (groep 5) en Nienke (groep 2), Saskia Boerrigter (penningmeester), ouder van Britt (middelbare school) en Cato (groep 6), en Jitske van de Bovenkamp (algemeen lid), moeder van Lukas (groep 2) en Floris (nog niet op school).

Saskia treedt eind van dit schooljaar af als lid van de oudergeleding en daarom zijn we nu op zoek naar een enthousiaste ouder of voogd, die de MR wil komen versterken.

 

Alle ouders (of voogden) met een kind op de Florens Radewijnsschool kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

Geïnteresseerd of vragen? Spreek dan één van de leden van de oudergeleding aan!

Mailen naar mrflorensradewijnsschool@gmail.com kan ook!

Een BinnenBos voor groep 5/6

Groep 5/6 is één van de 25 geselecteerde klassen voor het onderzoekstraject BinnenBos. Zij mogen een aanpak testen van IVN Natuureducatie, Royal Lemkes en Presikhaaf Schoolmeubelen om alle klaslokalen te vergroenen. Alle leerlingen ontvangen een eigen kamerplant die ze leren planten, verzorgen en stekken.

Natuur in de klas

Met het BinnenBos halen we de natuur naar binnen. De planten krijgen een plekje aan een meubel dat speciaal ontwikkeld is voor het BinnenBos. Planten zorgen voor een betere concentratie en hogere waardering voor het klaslokaal. Doordat leerlingen tijdens het BinnenBos-project zelf hun plant verzorgen bouwen ze spelenderwijs een band op met natuur. In de klas krijgen de kinderen lessen over het maken en verzorgen van hun groene speel- en leerplek.

Living Lab

Als één van de eerste scholen in Nederland mogen wij uittesten hoe het is om met dit BinnenBos het klaslokaal te vergroenen. Wij helpen de bedenkers ervan bij het verder ontwikkelen van dit aanbod, dat later beschikbaar komt voor alle scholen in Nederland.


Studiedag

Afgelopen maandag had het team studiedag. Na een periode hebben wij gekeken naar de ontwikkelingen binnen school. 's Middags had het team een bijeenkomst Engels en zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor onze visitatie op 10 juni aanstaande.

Luizenpluis

Vooralsnog doen wij op school nog geen luizenpluis. Mocht het weer binnen de mogelijkheden kunnen, dan starten we op school.
Voor nu graag thuis even (regelmatig) zelf controleren! Zo voorkomen we een uitbraak op school.

Hoofdluis | RIVM
Luizen? Met dit stappenplan pak je ze aan // Ziezo! 3 - YouTube
 

Verkeersexamen groep 7

Alle leerlingen van groep 7 maken binnenkort (eind maart) het verkeersexamen! Op examen.vvn.nl/oefenen staan nog een aantal oefenexamens. Handig om eens samen te kijken.

Words of the week

groep 1/2: dog, bird, cat, mouse
groep 3/4: spider, bird, hamster
groep 5/6: the polar bear, the parrot, the penquin
groep 7/8: desert, laqke, ocean, rainforest, grassy plain

 

Komende weken

15 februari t/m 12 maart (digitale) ontwikkelingsgesprekken 
8 maart thema-avond MR