Kalender
Wijzigingen op de website
 

Wijziging Website

Op de website is een wijziging geplaatst m.b.t. persoonsgegevens LVS en NCO. Hieronder vindt u de tekst. Mocht u na het lezen vragen hebben en of bezwaar, dan horen wij graag.

Informatie voor ouders over gebruik van persoonsgegevens LVS voor NCO.  

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)(www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek.

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren.
Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Sinterklaasfeest

Sinterklaas en zijn Pieten hebben aangegeven langs te komen op school, op vrijdagochtend 4 december. 
Helaas is het niet mogelijk om de Sint buiten te ontvangen met ouders. Sinterklaas en zijn Pieten zullen dit jaar later dan normaal aankomen. 
Uiteraard zullen er foto's worden gemaakt van de aankomst. 
We kijken ernaar uit om dit feest samen met de kinderen te kunnen vieren!

Schoen zetten

De kinderen troffen vrijdagochtend een grote berg lege schoenen aan. 
Wat bleek: de cadeaus waren verstopt in de klas. De kinderen zijn dit jaar weer erg verwend door Sinterklaas, dank u wel. 

 

Groep 1/2

Afgelopen week hebben we een drukke week gehad. We hebben ons drieluik afgmaakt met nu. We hebben: "toen-nu-later. De resultaten hangen in de klas. Woensdag hebben we afscheid genomen van Juf Anne Gees. We hebben een hele gezellige dag gehad en zowel de kinderen als de juf zijn verwend! Donderdag mochten we onze schoen zetten... spannend en vrijdag hebben we na heel goed zoeken de zak met cadeautjes gevonden. Ook hebben we vrijdag nog de verjaardag van Koen gevierd (nog meer lekkers) én hebben we bij het buiten spelen met speelgoed van vroeger gespeeld. Hoepelen met de stok was erg moeilijk. Blikgooien ging heel goed. Stoepkrijten is leuk en touwtje springen was nieuw. Na even oefenen ging dat best wel goed! Sommige kinderen konden al wel 10 keer achter elkaar! Maandag gaan we juf Anita welkom heten én de verjaardag van Hugo vieren. 

Sponsorloop

Wauw! Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan met het zoeken naar sponsoren. Naast de familie van de leerlingen, hebben we ook veel donaties gekregen uit de dorpen Windesheim en Herxen. Hiervoor onze grote dank!
In totaal hebben we met de sponsorloop een bedrag van €3817,50 opgehaald. Hiermee zijn we dicht bij de €15.000 gekomen die we nodig hebben voor het speeltoestel. 

Natuurlijk Schoolplein

Vandaag heeft Axent Groen (https://www.axentgroen.nl) ons Natuurlijk Schoolplein verder ingericht. Na de Kerstvakantie komt de beplanting. 
Vandaag is de waterpomp geplaatst, planken van ons bruggetje vervangen en de bakken voor de schooltuintjes. Komende maandag wordt het gras ingezaaid.

  
 

Words of the week

Groep 1/2: baby, dad, grandad, mum, grandma
Groep 3/4: egg and spoon race, seesaw, bouncy castle
Groep 5/6: fifteen, fifty and one hundred
Groep 7/8: House, chimney, rainbow, skipping rope, drawing dictation

Kerststukjes

Op vrijdag 11 december gaan we kerstbakjes maken. We vragen van alle kinderen om mee te nemen: een of meer bakjes met oase, kerstgroen en wat versiering.
's Ochtends maken de leerlingen van groep 1/tm 4 de kerstbakjes en 's middags de groep 5 t/m 8.
Voor de Kerstvakantie worden de kerstbakjes meegegeven naar huis.

Komende weken

3 december inleveren surprises op school
4 december Sinterklaasviering
11 december kerststukjes maken
18 december leerlingen 's middag vrij
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie