Kalender
Wijzigingen op de website
  

Luizen 

Afgelopen woensdag is er een luizenpluis geweest. Inmiddels hebben de betreffende ouders hierover bericht gehad. Wilt u thuis ook extra goed controleren en eventueel behandelen. Vooral het kammen is erg belangrijk!
Op 18 november zal er wederom een controle plaatsvinden. 

Krentenbaard

Er heerst al een tijdje krentbaard op school!!. Voor meer informatie zie https://www.rivm.nl/impetigo-krentenbaard. 
 

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een regelmatig voorkomende, besmettelijke huidinfectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in het gezicht rond de neus of mond, wat de naam krentenbaard verklaart. De aandoening komt vooral voor bij jonge kinderen.

Wat is krentenbaard?

Krentenbaard is een bacteriële huidinfectie die meestal wordt veroorzaakt door de bacterie Staphylococcus aureus maar ook veroorzaakt kan worden door groep-A-streptokokken. De infectie komt merendeels voor bij jonge kinderen en resulteert in bultjes en blaasjes, voornamelijk in het gezicht.

Wat zijn symptomen van krentenbaard?

In sommige gevallen begint de infectie op een plaats waar al een huidbeschadiging is, bijvoorbeeld door waterpokken, eczeem of schaafwondjes. De aandoening begint met het ontstaan van rode vlekken of bultjes in het gezicht, veelal rondom de mond en neusgaten. De bultjes ontwikkelen zich tot blaasjes gevuld met gelig vocht. Wanneer deze blaasjes opengaan, kunnen vochtige plekjes en geelbruine korstjes ontstaan. De huid kan jeuken of pijnlijk zijn. Naast de verschijnselen in het gezicht kunnen ook (grotere) plekken ontstaan op armen en benen. Een krentenbaardinfectie kan behandeld worden met een antibioticumzalf, eventueel aangevuld met een antibioticakuur.

 

Uitreiking predicaat Zwolle kiest voor talent!

Eind dit jaar ontvangt Zwolle het welverdiende predicaat Eerste Nederlandse Stad van Talenten!

In navolging van de Belgische stad Gent kiest Zwolle als eerste stad voor talent. Het is immers van belang om zelfbewuste en ontspannen burgers te hebben die met plezier doen waar ze zich gelukkig bij voelen. Talent is in de visie van pedagoog Luc Dewulf niet datgene waarin je uitblinkt maar ieders unieke gave, een natuurlijke aanleg. Talent wordt zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft. Daar groei je van, als individu, als burger en als samenleving!

Op de Florens Radewijns hebben we een gecertificeerde “talent” fluisteraar!

Door de komst van Sabine de Bruin (werkplek in opleiding in groep 3/4) is Juf Ietje op de vrijdagmiddag “vrij” van een groep. Op deze uren zal zij talentgesprekken gaan voeren met de kinderen van de midden- en bovenbouw. Zodat ieder kind met een talentgesprek de school verlaat!


Schoolfruit

Van 11 november tot en met 16 april doet school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Op de woensdag, donderdag en vrijdag (wel drinken mee!). Op maandag en dinsdag moeten de kinderen zelf iets meenemen.

Vertrek juf Anne Gees

Beste ouder(s) en verzorger(s) 

Juf Kim is net bevallen van een mooie zoon Bas. Afgelopen weekend heb ik de mooie ooievaren-slinger die we met de kinderen hebben gemaakt bij haar afgegeven. Dit vond ze erg leuk!

Kim is nog even met verlof. Het was de bedoeling dat ik tot en met januari zou blijven, tot wanneer Kim weer terug zou komen. In de tussentijd is mij echter een baan aangeboden voor groep 1-2 op een andere school, voor 4 dagen in de week met uitzicht op vast. Dit is een kans die ik niet kan laten schieten hoe jammer ik het ook vind om eerder weg te gaan.

De komende 3 weken geef ik nog met veel enthousiasme en plezier les aan de kinderen. Woensdag 25 november zal mijn laatste werkdag zijn en dan maken we er een klein feestje van!

Alvast bedankt voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Anne Gees Klunhaar

Opvolging Juf Anne Gees

Met ingang van 30 november zal Juf Anita Weggemans les komen geven aan groep 1/2 op maandag, dinsdag en woensdag. Op maandag 23 november zal zij kennis komen maken met de groep en het team.

Groep 1/2

Afgelopen week hebben we met de kruisboog geschoten en onze punten geteld. We worden steeds beter! Ook hebben we onze schilden gemaakt mét familiewapen. We hebben met plattegronden gebouwd en konden zo allemaal verschillende kastelen bouwen. De verteltafel is erg leuk. We hebben een spannend ridderverhaal bedacht en daar een tekening bij gemaakt. Vrijdag hadden we een riddertoernooi. Hier lieten we zien dat wij allemaal stoere, dappere, sterke ridders zijn! We hebben ons diploma gehaald en zijn nu echt ridder! 
Volgende week gaan we verder met thema familie. 
Vrijdag kwam Wolf ook bij ons in de klas wennen. Dat was erg gezellig. En Damian is grote broer geworden. Hij heeft een zusje gekregen: Sofie! Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd! 

Groep 3/4

Afgelopen maandag had groep 3/4 hun 50e schooldag. We zijn op de helft voor het 100dagenfeest. 
Groep 3 is al heel ver met het leren van de letters. Afgelopen week hebben we de g en de eu geleerd. De eu had een grappig rijmpje: 'De eu is van neus, eerst het snotje en dan het potje.'
Groep 4 is deze week druk geweest met de tafel van 2. De tafel opzeggen ging best wel goed, diir elkaar was nog wel lastig. Aankomende week gaan we hiermee verder oefenen. 
Met Jeelo hebben we de afgelopen weken veel gewerkt over Vincent van Gogh. We hebben de zonnebloem getekend, de slaapkamer van Vincent van Gogh geschilderd en het huis.

Bericht vanuit de MR

Vanuit de MR willen we alle ouders graag inlichten wat de MR zoal doet en zich mee bezighoudt.

Via de MR kunnen ouders en docenten over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directie. We geven dus eigenlijk gevraagd en ongevraagd opbouwend advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS). Onderwerpen die aan bod komen tijdens de MR-vergadering zijn o.a. schoolplan, begroting, activiteitenplan, planning van vakanties en vrije (studie)dagen, huisvestingsaangelegenheden, benoemingen, formatieplan, klassenindeling, lesmethoden enz.

In de MR van onze school zitten vanuit de ouders Jakolien Leenders (voorzitter, ouder van Myrthe en Jelle in groep 5 en Nienke in groep 2). Jitske van den Bovenkamp (ouder van Lukas in groep 2 en Floris (nog niet naar school)), Saskia Boerrighter – van Weert (ouder van Brit (middelbare school) en Cato in groep 6). Vanuit het personeel hebben Daphne van Ginkel (secretaris), Kim van Voorst en Ietje Pompert zitting in de MR.

Aankomende donderdag (12/11) is er weer een MR-vergadering. Deze keer staat onder andere het onderwerp huiswerkbeleid op de agenda.

Heb je een mening over dit onderwerp of een andere vraag voor de MR? Wil je ergens op reageren? Vind je dat de MR zich met een specifiek onderwerp bezig zou moeten houden? Laat het ons weten! Spreek ons aan, of stuur een mail naar mrflorensradewijnsschool@gmail.com

Words of the week

 

groep 1/2: knight, castle, troubadour
groep 3/4: water balloon, candyfloss, face paint
groep 5/6: alphabetsong
groep 7/8: event, brilliant, delighted, popular, fabulous

 

Komende weken

11 november start schoolfruit.
12 november MR vergadering
20 november boomfeestdag Natuurlijk schoolplein
4 december Sinterklaasviering
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie