Kalender
Wijzigingen op de website
 

Dode hoek les groep 7/8

Veilig leren omgaan met de dode hoek

Elke dag fietsen duizenden kinderen op straat en dat is niet altijd zonder gevaar. De dode hoek van grote voertuigen zoals vrachtauto's, inzamelingswagens, bussen of tractors, is zo’n gevaar waarvan veel kinderen zich niet bewust zijn. Het gevaar schuilt hier letterlijk in een klein hoekje. In een gastles van ongeveer 1,5 uur leren kinderen van groep 7 en 8 alles over de dode hoek en natuurlijk over hoe je veilig omgaat met grote voertuigen in het verkeer. 

Zelf ervaren wat de chauffeur ziet

Om kinderen uit groep 7 en 8 te laten ervaren wat een chauffeur van een groot voertuig wel of niet kan zien, gaan wij naar Blok Huls rijschool waar wij samen met een ervaren chauffeur en lesgever . De kinderen krijgen uitleg, kunnen de chauffeur vragen stellen én zelf achter het stuur klimmen. Zien ze hun klasgenoten, meester of juf wel of niet in de spiegels? En hoe ga je dus als fietser veilig om met bussen of vrachtauto's in het verkeer?

Vrijdag 6 november worden wij opgehaald met de bus rond 8:45 uur. En zijn rond 11:00 terug op school. 

Nieuwe beslisboom neusverkoudheid update 14 oktober

Hieronder de nieuwe beslisboom neusverkouden. 

zie ook: https://www.boink.info/beslisboom 

Groep 1/2

Deze week hebben we kastelen geplakt. We hebben eerst de achtergrond geverfd en daarna in het circuit de kastelen opgeplakt. Wat zijn ze mooi geworden. Ook hebben we ridders mét zwaard, schild en een paard gemaakt van klei. We hebben een beeldgrafiek gemaakt met het tellen van ridders, jonkvrouwen, koningen, koninginnen en draken. We hebben geleerd wat het verschil is tussen een letter een woord en een zin. We hebben letters geteld. Daarna van letters woorden gemaakt én het aantal woorden in een zin geteld. We konden zelfs de zin steeds langer maken. Wat was dat interessant! We hebben ook nog geoefend als schildknaap en de helmen van de ridders gepoetst. We hebben gerijmd, geschoten met kruisboog (gelukkig niemand gewond :-P)  en het leesverhaal nagespeeld. Kortom, we hebben weer super hard gewerkt deze week :-) 

Groep 5/6

Afgelopen donderdag hebben kinderen uit onze groep weer kennis kunnen maken met techniek en programmeren o.l.v. juf Linda. Met Bionics 4 Education hebben ze een haai gemaakt. Deze haai is in het bijzijn van de hele klas te water gelaten! In de watertafel heeft hij zelfs achteruit gezommen! In één van de volgende lessen zal de slurf van een olifant worden nagebouwd.

Engels in groep 5/6

Ook deze week zijn we weer met Engels bezig geweest. Zo hebben we het gehad over traditionele feesten als “Christmas” en “Halloween”. Aansluitend bij het Jeelo thema ”personen van vroeger”. Ook hebben we het alfabet geleerd. En hebben we het spel scrabble gespeeld. Een Engels woord bedenken met de letter e en dan de meeste punten halen! Het was spannend en ook best lastig. Het woord English was de winnaar!

Engelse boekenkast

Vrijdagmiddag hebben we een nieuwe Engelse boekenkast in de gang geplaats. De kinderen hebben deze direct gevuld met de Engelse boeken.
De Engelse bus zal gebruikt gaan worden voor de Engelse spellen.
Wij zijn er erg blij mee en willen bij deze http://www.stipstyling.nl/ bedanken!
 

Words of the week

groep 1/2: knight, castle, troubadour
groep 3/4: street party, balloons, flags
groep 5/6: alphabet, traditional, trick and treat
groep 7/8: audience, crowd, visitor

Voorlichting VO

Op de verschillende Voorgezet Onderwijs scholen in Zwolle staan in de maand november veel digitale informatieavonden gepland. Zeker het bekijken waard!

https://ooz.nl/vo-voorlichting/

Komende weken

6 november "dode hoekles" groep 7/8 
18 november boomfeestdag Natuurlijk schoolplein
4 december Sinterklaasviering
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie