Kalender
Wijzigingen op de website
 

Schoolplein

Afgelopen vakantie is er hard gewerkt aan het Natuurlijk Schoolplein. De inrichting kan nu verder plaatsvinden (beetje afhankelijk van het weer). 
Hieronder een impressie.


 

Opening Jeelo thema

Maandag was de opening van het nieuwe Jeelo thema: Leren van personen van vroeger.
Tijdens de opening hebben we een reis door de tijd gemaakt: 
In de tijd van de jagers en boeren hebben de kinderen grottekeningen gemaakt.
In de tijd van de Egyptenaren hebben zij hun naam in hiërogliefen geschreven.  
In de tijd van de Grieken en Romeinen zijn er kastelen van suikerklontjes gemaakt.
In de tijd van de monniken en ridders hebben de kinderen hun initiaal ingekleurd.
In de tijd van de regenten en vorsten is er een zelfportret geschilderd met koffie. 
In de tijd van pruiken en revoluties & burgers en stoommachines is er een kettingreactie gemaakt.

Luizenpluis

Afgelopen woensdag was er een geplande luizenpluis. Er zijn geen luizen ontdekt. Na de Kerstvakantie staat er weer een nieuwe controle op het programma. De luizenpluisgroep wederom bedankt!
Mocht u tussentijds luizen of neetjes ontdekken? Wilt u dat doorgeven aan de groepsleerkracht?
Bij voorbaat dank.

Groep 1/2

Maandagochtend stond er in eens een tijdmachine in onze klas! Er kwam een zwaard, een ridderpak en een helm uit. We waren in de riddertijd terecht gekomen. We zijn meteen begonnen met het aankleden van de klas. We hebben glas-in-lood ramen gemaakt voor onze ridder eetzaal, we hebben een poort gemaakt voor de ingang van deze eetzaal, er zijn kastelen en ridders meegenomen zodat we met de verteltafel kunnen gaan spelen. We hebben ridder en prinsessenjurken. We vermaken ons goed in de klas. Maandagmiddag hadden we ook de opening van het Jeelo project. 
We hebben met blokken kastelen gebouwd, we hebben geoefend met de letter r van ridder Roderick. De postduif kwam brieven voor hem brengen. Vrijdag hadden we ook nog Toet Toet van de ANWB Streetwise. We hebben geoefend met oversteken, we hebben geluiden geraden en we weten nu dat we allemaal nog in de kinderstoel of verhoger moeten mét riem om. Alleen juf was groter dan 1,35 m dus die hoefde alleen nog de riem om. Omdat we zo goed meegedaan en geoefend hebben, kregen we allemaal een diploma! Foto's staan weer op de webstie en app.

Voortgezet Onderwijs voorlichting 

Alle Zwolse schoolbestuurders hebben gezamenlijk besloten om de fysieke voorlichtingsbijeenkomsten op alle VO-scholen in Zwolle tot nader order niet door te laten gaan om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Deze beslissing geldt voor de informatiemiddagen en -avonden, de openlesmiddagen en de bezoeken van groep 8 aan de Zwolse VO-scholen.

Hoe nu verder met de VO-voorlichting?

Op http://voorlichting.ooz-vo.nl staat een speciaal voor de VO-voorlichting gemaakt filmpje over de Zwolse VO-scholen van OOZ. Informatie over alle VO-scholen van OOZ is te vinden op de website www.ooz-vo.nl.
Hier staat elke school kort beschreven, samen met een overzicht van hun (online) voorlichtingsmomenten, de contactpersoon én een link naar de website van de school.
 

Herhaling: Telefonisch spreekuur Sociaal Wijkteam

Vanuit het Sociaal Wijkteam ben ik als Jeugd en Gezinswerker werkzaam op school. Bij mij kunnen ouders, kinderen en leerkrachten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.
Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit het Sociaal Wijkteam kunnen wij deze inzetten; daar is de gemeente verantwoordelijk voor.

Door Corona zijn de spreekuren op school komen te vervallen. Vanaf maandag 21 september is er een telefonisch spreekuur; elke maandag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt mij dan bellen.
U kunt ook altijd contact opnemen voor het maken van een (telefonische) afspraak.

Email: R.van.Dongen@swt.zwolle.nl
Telefoon: 06-11585549
Voor informatie over jeugdhulp (sociale kaart) in Zwolle, kunt u naar de website: www.jeugdhulpijsselland.nl
 

Met vriendelijke groet,
Ruben van Dongen
 

Wijzigingen protocol basisonderwijs Corona (mondneusmasker)

Belangrijkste wijzigingen in 

Mondneusmaskers

Voor medewerkers in het regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs is het niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondneusmasker te dragen. Een school kan besluiten om het gebruik van een mondneusmasker voor volwassenen wel te adviseren bij verplaatsingen buiten het leslokaal, als de 1,5-meterafstand met andere volwassenen niet gegarandeerd kan worden. 
Mocht het noodzakelijk zijn dat u in het gebouw bent (openbaar gebouw) dan zien wij graag dat u een mondneuskapje gebruikt.
Oudergesprekken gaan we vooralsnog zoveel mogelijk digitaal in Teams organiseren. 

Afstandsregel volwassenen

Aan scholen wordt geadviseerd dat ouders/verzorgers zoveel mogelijk buiten het schoolgebouw blijven en erop worden gewezen om ten alle tijden de 1,5-meterafstand te bewaren.

Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals geldt het dringende advies om dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dienen de personeelsleden onderling 1,5 meter afstand te handhaven.

De komende periode zijn er (m.n. in de december maand) weer activiteiten op de planning. Wij zullen u hierover binnenkort nader informeren.
 

Schoolfruit

Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021 doet school mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in de klas op te eten. Op de woensdag, donderdag en vrijdag (wel drinken mee!). Op maandag en dinsdag moeten de kinderen zelf iets meenemen.
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. 

Broertjes en zusjes

De komende maanden staan in het teken van de formatie voor het komend schooljaar. Op basis van het aantal leerlingen op een school krijgen zij middelen om in te zetten. Denk aan personeel, materialen, gebouw, schoonmaak enz enz. Om hier een goede inschatting van te maken willen wij graag weten welke kinderen het komende schooljaar 4 jaar worden. Graag horen wij van u! 

Komende weken

6 november "dode hoekles" groep 7/8 
18 november boomfeestdag Natuurlijk schoolplein
4 december Sinterklaasviering
21 december t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie