Kalender
Wijzigingen op de website
 

Nieuwe beslisboom neusverkoudheid

Via de mail heeft u de beslisboom al ontvangen, maar mocht u het hebben gemist! De link verwijst naar de nieuwe beslisboom neusverkoudheid bij kinderen.

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-220920.pdf

Personeel

In de nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen, dat juf Sabine onze nieuwe WPO leerkracht is. Zij zit in het laatste deel van haar opleiding en mag zelfstandig een groep lesgeven/begeleiden. Dit geeft binnen de school ruimte voor extra taken van leerkrachten.
Juf Daphne is achterwacht van groep 3/4 en is op dinsdag en woensdag de komende periode ambulant. Juf Aranka zal op de dinsdagen en woensdagen groep 7/8 begeleiden. Op vrijdagmiddag zal Juf Ietje ambulant zijn voor taken voor cultuur, begeleiding stagaires en (nieuwe ontwikkeling) media- en techniekonderwijs! Juf Daphne zal groep 5/6 begeleiden.
In groep 5/6 zal meester Wesley op de maandag stage komen lopen en in groep 7/8 Juf Varlic. Binnenkort stellen zij zich aan u voor. 

Schoolfruit

Wij mogen weer meedoen met het schoolfruit programma. In week 46 (9 t/m 13 nov) starten de fruit- en groenteleveringen. De school ontvangt de leveringen t/m week 15 van 2021 (12 t/m 16 april). 

Jeelo groep 3/4

Afgelopen week hebben wij een vader in de klas gehad die kwam vertellen over een gescheiden gezin. De kinderen vonden dit erg interessant en hebben onderling nog veel nagepraat.
Donderdagmiddag hebben we gespeeld zoals opa's en oma's dat vroeger deden. Dit was zo leuk, dat veel kinderen dit vrijdag tijdens de pauze weer hebben gedaan. Foto's staan op de website en in SchoolsUnited. 

De aankomende twee weken gaan de kinderen in groep 3/4 aan de slag met het maken van een tijdlijn. Hiervoor zou het leuk zijn als de kinderen 2-3 foto's meenemen naar de klas (voorzien van naam en leeftijd). De hangen we in de klas op en zo kunnen wij zien hoeveel we eigenlijk veranderen. 

 

Groep 1/2

Afgelopen week hebben we ons nieuwe thema geopend. Nav een toneelstukje hebben de kinderen zelf bedacht dat er een bibliotheek in de klas moest komen. Die hebben we met elkaar gemaakt in de huishoek. De kinderen in de leeshoek mogen boeken komen lenen. Iedereen heeft natuurlijk wel eerst een biebpas moeten maken. De passen worden gescand en de boeken mogen geleend worden. Breng je de boeken te laat terug, moet je een boete betalen. Wat vinden we dit leuk! Dinsdag kwam de schoolfotograaf en daardoor kwamen ook Vins, Tom, Tijs en Wolf vast een dagje bij ons de klas. Gezellig! Vrijdag hebben we zelf selfies gemaakt met iets waar we heel blij van worden. Het was soms nog even oefenen. We hebben onthoofde foto's, benen, spoken en gelukkig ook allemaal een geslaagde foto. Foto's van deze week zijn terug te vinden in de Schoolunited en op de website.VO avond

Op 1 oktober aanstaande is er de informatieavond van het voortgezet onderwijs op OBS de Marshof. De ouders van groep 8 hebben inmiddels (via de mail) informatie ontvangen. 
De inloop is om 19:30 uur en we starten de avond rond 20:00 uur. Aan alle RIVM maatregelen zal worden voldaan. 
 

Voortgezet Onderwijs

Naar welke school gaat uw kind straks?

Uw kind gaat aan het einde van de basisschool een keuze maken voor een school in het voortgezet onderwijs. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. U en uw kind hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?
Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren en u en uw kind de kans geven kennis te maken met en een goed beeld te vormen van de VO-scholen van OOZ.

VO-voorlichtingsavond op de basisschool
Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd; om u antwoord te geven op uw vragen en u informatie te geven over het voortgezet onderwijs dat OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) biedt.
Voor onze school is deze voorlichtingsavond op donderdag 1 oktober, aanvang 20.00 uur. Locatie OBS de Marshof.

Alle OOZ VO-scholen op één site!
Op de website www.ooz-vo.nl vindt u van al onze VO-scholen de voorlichtingsmomenten, informatie per school, een link naar de websites van de VO-scholen en contactinformatie van VO-voorlichters, waar u met uw vragen terecht kunt.

Voortgezet onderwijs en basisonderwijs werken samen binnen OOZ!
OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt en een goede overgang van groep 8 naar de brugklas is daar een belangrijk onderdeel van.
Ook onze OOZ VO-voorlichting komt voort uit deze samenwerking binnen OOZ.  Wij wensen u en uw kind heel veel succes en plezier met het kiezen van een school die past bij uw kind! 

Namens alle medewerkers van de scholen van OOZ

Uitnodiging ontwikkelgesprek

Afgelopen dinsdag zijn de uitnodigingen voor de ontwikkelgesprekken mee naar huis gegaan. Uitnodigingen via Teams zijn verzonden via de mail. 

Het meisje met de parel

Dinsdag 29 september openen wij de Kinderboekenweek met een voorstelling van Het meisje met de parel. 
Het thema van de kinderboekenweek 2020 is ‘En toen?’ We gaan terug in de tijd en brengen de geschiedenis tot leven.

Er is een ansichtkaart voor de klas. Op de voorkant staat een meisje met een blauwe doek om haar hoofd, in haar oor een blinkende parel. Ze heeft hulp nodig...

Kamerspel heeft een aantrekkelijke en interactieve voorstelling gemaakt rondom het schilderij van Johannes Vermeer ‘Het meisje met de parel’ en neemt de kinderen mee naar de periode rond 1665. Vandaar zwiepen we veel vaart, theater en muziek door de (kunst) geschiedenis.
Een flitsende voorstelling waarin veel kunstdisciplines samenkomen.

Words of the week

Groep 1/2: the alphabet, fun

Komende weken

28 september t/m 16 oktober ontwikkelingsgesprekken
29 september kinderboekenweek opening
1 oktober informatieavond Voortgezet Onderwijs. (info volgt)
9 oktober studie(mid)dag (leerlingen onderbouw, hele dag) (leerlingen bovenbouw middag)
12 t/m 16 oktober herfstvakantie
23 oktober ANWB Streetwise