Kalender
Wijzigingen op de website
 

Telefonisch spreekuur Sociaal Wijkteam

Vanuit het Sociaal Wijkteam ben ik als Jeugd en Gezinswerker werkzaam op school. Bij mij kunnen ouders, kinderen en leerkrachten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden.

Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit het Sociaal Wijkteam kunnen wij deze inzetten; daar is de gemeente verantwoordelijk voor.

Door Corona zijn de spreekuren op school komen te vervallen. Vanaf maandag 21 september is er een telefonisch spreekuur; elke maandag tussen 9.00 en 12.00 uur. U kunt mij dan bellen.

U kunt ook altijd contact opnemen voor het maken van een (telefonische) afspraak.
Email: R.van.Dongen@swt.zwolle.nl
Telefoon: 06-11585549

Voor informatie over jeugdhulp (sociale kaart) in Zwolle, kunt u naar de website: http://www.jeugdhulpijsselland.nl

Met vriendelijke groet,
Ruben van Dongen

Gastles groep 7/8:  JEELO Omgaan met elkaar.

Gastles Anders?

Naar aanleiding van een filmfragment waarin een leeftijdsgenoot over zijn ‘bijzondere’ gezinssamenstelling vertelt (hij heeft twee moeders en twee vaders) bekijken de leerlingen hun eigen gezinssituatie en die van hun klasgenoten. Met alle verschillende gezinssamenstellingen in de samenleving is het interessant om met de klas te verkennen en onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal zijn. En hoe zit dat in de klas zelf?

Daarna wordt er ingegaan op artikel 1 van de Grondwet en discriminatie. Duidelijk wordt dat het in Nederland niet uit mag maken wie je bent en op wie je bijvoorbeeld verliefd wordt. Tenslotte wordt in een spelvorm aan de leerlingen een aantal stellingen voorgelegd welke aansluiten bij het thema LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). De leerlingen nemen stelling en beargumenteren hun mening. Niet belerend, wel informatief.

De gastles is woensdag 23 september en wordt verzorgd door Vizier meer informatie https://vizieroost.nl
 

Jeelo groep 3/4

Tijdens dit project, 'Omgaan met elkaar' , kijkt groep 3/4 voornamelijk naar gezinnen. Wat zijn de verschillen tussen onze gezinnen en wat zijn de verschillen met vroeger en nu. 
Afgelopen week hebben wij al drie keer bezoek in de klas gekregen! We hebben een verhaal over adoptie gehoord, hoe gezinnen vroeger leefden, hoe groot gezinnen vroeger waren en waar de kinderen vroeger mee speelden.
Door de foto's en materialen waren de kinderen erg enthousiast en stelden veel vragen.
Vindt u het leuk om ook iets te vertellen? Kom gerust langs voor een afspraak. 

Nieuwsgierig wat we allemaal doen en bespreken? Deze week hebben de kinderen hun Jeelo code meegekregen. Zo kunnen zij thuis laten zien wat we in de klas doen. 

Jeelo groep 1/2

Voor ons project zijn we bezig met hoe willen wij met elkaar omgaan? En zijn we allemaal hetzelfde of zijn er ook verschillen? Wij hebben met elkaar regels voor in de klas bedacht. Ook hebben we een zelfportret gemaakt. Eerst buiten op het plein, want groot tekenen is best wel lastig. Toen we buiten goed geoefend hadden, zijn we daarna binnen op een groot vel een zelfportret gaan maken. Die hangen nu in de klas. Aan het eind van het project zullen we die aan jullie presenteren.

We hebben ook nog wel een vraag aan jullie ouders. Wie is/kent/weet een (hobby)fotograaf die bij ons in de klas wil komen vertellen over zijn/haar werk? We horen graag van jullie!  

Groep 1/2

Deze week hebben we weer buitenlessen gehad. We hebben geoefend met tellen tot 10 en 20. En we hebben ook de cijfers in de goede hoepel geschreven. We hebben heel veel samen gespeeld deze week. Samen boeken gelezen, samen de naamkaartjes nageschreven, samen gespeeld met ons eigen speelgoed, samen naar kleuren gezocht, samen een mega grote autobaan gemaakt, samen van de glijbaan, samen in de klimboom geklommen, samen de deegroller van het klei opgemeten en samen juffrouws haar mooi gemaakt ;-)  Foto's staan weer in de schoolapp en op de besloten website.
 

Engels ontwikkeling

Iedere week leest u in de nieuwsbrief over onze Engels ontwikkeling. Door de Corona periode kon het team geen fysieke cursus meer volgen. Afgelopen woensdag was er een teambijeenkomst en zijn er weer mooie stappen gemaakt. Een nieuwe methode wordt aangeschaft, "Join in" en zullen wij dit schooljaar worden gevisiteerd voor een 2 sterren VVTO onderwijs!  

Wijziging gymtijden

Tot eind november zullen de gymlessen van dinsdag naar de maandag gaan. Dit ivm de bezetting van de gymzaal in het dorpshuis. 

Gezocht lege handzeepflacons

Groep 1/2 is op zoek naar de doppen, buisjes, ringetjes enz van lege handzeep flacons. Hier willlen we mee gaan spelen. Helpen jullie ons verzamelen? 

Voorstellen

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sabine de Bruin en ga het komende half jaar mijn eindstage lopen op de Florens Radewijnsschool. Ik ga op dinsdag en woensdag groep 3/4 lesgeven. Ik studeer aan de KPZ in Zwolle en doe daar de verkorte deeltijd opleiding tot basisschool juf.
Ik ben 26 jaar en woon in Hoogeveen samen met mijn vriend en 2 katjes. Ik ben daar ook gymjuf bij Olympia Hoogeveen en geef hier de meiden van groep 5 tot en met 8 les. Ik hou erg van sporten, lezen en mooie nieuwe landen bezoeken. Ik ben erg enthousiast en zal met plezier jullie kinderen de komende periode lesgeven.
 

Sportspektakeldag herfstvakantie

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2: red, yellow, blue, green
Groep 3/4: jungle, tiger, I have a(n)....
Groep 7/8: called, forget, guide, need, shoulder, light

Komende weken

22 september schoolfotograaf
28 september t/m 16 oktober ontwikkelingsgesprekken
1 oktober informatieavond Voortgezet Onderwijs. (info volgt)
29 september kinderboekenweek opening
9 oktober studie(mid)dag (leerlingen onderbouw, hele dag) (leerlingen bovenbouw middag)
12 t/m 16 oktober herfstvakantie
23 oktober ANWB Streetwise