Kalender
Wijzigingen op de website
 

Schoolshow

Eén ieder had het vast al begrepen. De aangekondigde schoolshow op donderdag 8 oktober kan niet plaatsvinden. Dit ivm de huidige Corona situatie en waarbij de 1,5 m niet gehandhaafd kan worden.
Mocht het één en ander in de toekomst weer mogelijk worden, dan gaan we zeker de schoolshow weer opvoeren! 
 

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021 (herinnering)


De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om diverse feestelijke, culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas-, kerst- en paasfeest. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de ouderbijdrage. Voor schoolreisjes geldt een afzonderlijke bijdrage. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. Het is  ook mogelijk om de gelden per Tikkie te betalen. 

Dit bedrag kunt u overmaken op :

IBAN: NL50 INGB 0006889515   t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden FR

Wilt u bij het overschrijven de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden?

B.v.d.

De Stichting Beheer Oudergelden Florens Radewijnsschool
 

Gezond gedrag

Evenals vorig jaar hebben we de Florens Radewijnsschool aangemeld voor het gratis fruitproject "Schoolgruiten". We wachten af of we ook deze keer worden ingeloot.
Zo maken we onze kinderen bewust van gezond (eet)gedrag! meer informatie http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 
 

Engels in groep 5/6

We richten een Engelse hoek in! De kinderen hebben de opdracht gekregen om “dingetjes” te tekenen die met Engeland te maken hebben. Deze worden uitgeknipt en opgeplakt in deze hoek. Ook mogen ze voorwerpen van thuis meenemen en hierin zetten. Verder hebben we nu samen “the lyric” van Roald Dahl gelezen. Dat viel nog niet mee! Moeilijke zinnen zijn uitgelegd. Natuurlijk in het Engels.

Groep 1/2

Deze week zijn we begonnen met de lettertas. Er zijn thuis best veel dingen met de letter "s". We hebben de hele week ër spelletjes mee gedaan. Tijdens het circuit moesten we een toren bouwen van de Kapla. Dat konden wij ontzettend hoog zonder dat hij omviel. Ook hebben we een rekenles buiten gehad. We hebben geoefend met de getallenlijn. We hebben de cijfers gesprongen, aangeraakt, geteld. We hebben een ijsjesspel in deklas en er worden toch lekkere ijsjes gemaakt en geproefd. We kunnen we heel leuk mee spelen. Deze week zijn we ook verwend met luisterboeken. In de leeshoek hebben we een cd speler en al 2 luisterboek cd's. Van Frozen en Binnenstebuiten. Er wordt heerlijk geluisterd naar de verhaaltjes. Foto's zijn weer te vinden op de app en website

Speelgoedochtend groep 1/2

Vrijdag 18 september mag groep 1/2 speelgoed van thuis meenemen om op school mee te spelen. We zouden het leuk vinden als het speelgoed is waar de kinderen leuk samen mee kunnen spelen. Het is wel handig als het tegen een stootje kan. 

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2: sunccreem, sand toys, fish
Groep 3/4: monkey, toucan, frog
Groep 5/6:social network and here you go!The sharp white teeth, the horrid grin.Wolfie dressed himself in coat and hat.
Groep 7/8: monument, neighbour, capital, country, inhabitants, village

Komende weken

17 september NIO groep 8 
22 september schoolfotograaf
28 september t/m 16 oktober ontwikkelingsgesprekken
1 oktober informatieavond Voortgezet Onderwijs. (info volgt)
29 september kinderboekenweek opening
9 oktober studie(mid)dag (leerlingen onderbouw, hele dag) (leerlingen bovenbouw middag)
12 t/m 16 oktober herfstvakantie
23 oktober ANWB Streetwise