Kalender
Wijzigingen op de website
 

Krentenbaard

Op school heerst er krentenbaard! Op https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-krentenbaard
meer informatie!!

Studiedagen schooljaar 2020-2021

Naar aanleiding van de informatieavond. Hierbij de studiedagen voor het schooljaar 2020-2021

Vrijdag 9 oktober groep 1 t/m 4 gehele dag. Groep 5 t/m 8 de middag.
Vrijdagmiddag 18 december alle leerlingen
Maandag 1 maart 2021 
Woensdag 31 maart 2021
Vrijdagmiddag 9 juli 2021

Buiten Luizenpluis

Afgelopen woensdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd! Er zijn geen luizen gevonden. Wel zijn er oude neetjes gevonden. 
 

Ouderbijdrage schooljaar 2020/2021

Stichting beheer oudergelden OBS de Florens Radewijnsschool

Aan het begin van ieder schooljaar vraagt de stichting beheer oudergelden om de vrijwillege ouderbijdrage voor het komende schooljaar.
Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van ouders uit de MR en de TSO (tussenschoolse opvang school), te weten: Annemieke Messari (moeder Anissa groep 8, Saskia Boerrigter (Cato groep 6) en Jacolien Leenders (moeder Myrthe en Jelle in groep 5 en Nienke groep 2).

De Stichting heeft als doel het beheer en de besteding van: de vrijwillige bijdrage van ouders van leerlingen van de school, en/of; andere bijdragen van ouders ten behoeve van activiteiten van of voor de school; en hetgeen de Stichting op enigerleiandere wijze verkrijgt.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om diverse feestelijke, culturele en sportieve activiteiten te bekostigen. Bijvoorbeeld Sinterklaas-, kerst- en paasfeest. Deze activiteiten worden niet uit het schoolbudget betaald, maar van de ouderbijdrage. Voor schoolreisjes geldt een afzonderlijke bijdrage. De ouderbijdrage is belangrijk, omdat zonder financiële ondersteuning deze activiteiten niet georganiseerd kunnen worden.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. Volgende week ontvangt u een brief met informatie over de wijze waarop u de bijdrage kunt voldoen.
Het is  ook mogelijk om de gelden per Tikkie te betalen. 

Tijdens de jaarlijkse informatieavond zal het jaarverslag van de stichting worden besproken. Mochten er eerder vragen zijn, dan kunt u terecht bij school of bij 1 van de bestuursleden.

De ouderbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op €25,-

Dit bedrag kunt u overmaken op :

IBAN: NL50 INGB 0006889515   t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden FR

Wilt u bij het overschrijven de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden?

B.v.d.

De Stichting Beheer Oudergelden Florens Radewijnsschool

Inventarisatie AVG

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen een formulier meegekrgen m.b.t. de AVG (gebruik beeldmaterialen).
Ieder jaar inventariseren wij eenmalig of u weer toestemming geeft of niet. Ieder formulier is op naam verspreid. Via deze weg het vriendelijke verzoek het formulier uiterlijk vrijdag 11 september in te leveren bij de leerkracht van uw kind.

Schoolplein fase 1

Tijdens de afgelopen Corona periode lagen veel activiteiten stil. Eén daarvan was de ontwikkeling van ons schoolplein. Inmiddels zijn wij een aantal stappen verder en gaan wij onze eerste fase van het plein in uitvoer laten brengen. Ons natuurlijk schoolplein (strook langs de voetbalvelden) zal voor de Kerstvakantie worden gerealiseerd. Dit finacieren wij met name van de de subsidie van de provincie Overijssel.
Om de kosten toch te beperken zijn wij nog op zoek naar:
- Dikke wilgentakken
- Boomstammen
- Houten haspel

Als u tips heeft !!!! Wij horen graag!!

 

Groep 4

Groep 4 heeft met rekenen een eerste begin met keersommen gemaakt. We hebben gekeken wat een keersom eigenlijk is en waarom het gebruik van een keersom makkelijker is.
Over een tijdje zullen we echt gaan beginnen met het leren van de tafels. 
 

Engels in groep 5/6!

Op donderdag en vrijdag hebben we het verhaal van “Little Red Riding Hood”, (op rijm) van Roald Dahl beleefd. Als je niet weet wie zij is, dan vraag het gerust aan je kind. Dit “verhaal” heeft een “iets” andere afloop dan het bekende sprookje! Na afloop hebben we een spel gespeeld! De klas werd verdeeld in 2 groepen. Elke groep mocht bieden op een zin uit het verhaal! Op hoeveel manieren kun je deze zin voordragen? De andere groep mag hier overheen bieden of zeggen: “Maak het maar waar”! Groep 5 was groep 6 te slim af!! Groep 5 had een groepje van 10 kinderen en bood de eerste keer 10! Hun verklaring was we hebben allemaal een andere stem, dus kunnen we 10 bieden!” Ondertussen is natuurlijk iedereen met het uitspreken van de zin bezig. In de klas ligt nu een eenvoudig leesboekje voor diegenen, die daar interesse in hebben, van Little Red Riding Hood! In het Engels natuurlijk!

Lettertas groep 1/2 

Vanaf volgende week gaan we beginnen met de lettertas! Aan de hand van de methode Onderbouwd staat er een letter centraal. In deze tas stoppen we een kaartje met deze letter. Een van de kinderen mag deze tas dan mee naar huis nemen. Dit wisselen we natuurlijk door. Thuis kan er gekeken worden welke voorwerpen / objecten die beginnen met deze letter er in de tas gestopt kunnen worden. Deze tas met inhoud wordt dan meegenomen naar school. In de kring worden de voorwerpen door het kind aan de groep getoond. Zo wordt de letterkennis en de woordenschat vergroot. En het presenteren aan de groep wordt geoefend! Aan het eind van de week worden de voorwerpen weer meegenomen naar huis.
 

Groep 1/2

Afgelopen maandag hebben we buiten schaduwen getekend met stoepkrijt. Wat was dat leuk om te doen! In het circuit hebben we geoefend met de kleuren, de vormen (cirkel, driehoek, rechthoek, vierkant) en dik en dun. Donderdag konden we niet naar buiten en hebben we twee keer gegymd in het speellokaal. Donderdag kwam ook juf Linda langs met een programmeer Panda. Daar hebben de eerste kinderen donderdag mee gespeeld en vrijdag de anderen. We mogen de Panda op school houden, dus volgende week mogen de kinderen die nog niet aan de beurt zijn geweest ook programmeren. Vrijdagochtend hadden we een kuiken in de klas. Iedereen die wilde mocht hem aaien. We konden zien dat Fitz en het kuiken al echte vriendjes zijn, want ze spelen samen tikkertje. Het kuiken rent achter Fitz aan om hem te tikken. Wat was dat grappig! Alle foto's van deze week staan weer op de app en op de website.

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2: beach, sunglasses, sand 
Groep 3/4: frog, fish, tail
Groep 5/6: Little Red Riding Hood
Groep 7/8: Song: Count one me,  I'll be there!

Komende weken

17 september NIO groep 8 
22 september schoolfotograaf