Kalender
Wijzigingen op de website
  

Start schooljaar

Afgelopen week heeft het team van de Florens de lokalen ingericht voor de start van het nieuwe schooljaar. Tevens hebben wij ons eerste project voor Jeelo voorbereid en gaan we daar de komende periode mee starten. Het eerste project heet "Omgaan met elkaar".
Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad en hebben de leerlingen weer zin om maandag te starten!
 

ANWB Weer naar school!

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar, dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.

• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.

• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar.

• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.

• Laat u niet afleiden, wees alert.

• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

ANWB Fonds helpt je op weg

Er ligt een bedrag van € 10.000 te wachten op 12 inspirerende maatschappelijke projecten. Het geld komt van het ANWB Fonds. Vanaf 31 augustus 2020 kunnen scholen, particulieren en andere organisaties zich aanmelden en zo kans maken dat hun project gerealiseerd wordt.

Heeft u ook een idee waarmee Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger wordt? Het ANWB Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de school toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Of zit u met een uitdaging met betrekking tot het doorvoeren van de corona-maatregelen binnen deze drie thema's?
Met de speciale campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het ANWB Fonds twaalf projecten – één per provincie – met een financiële bijdrage van maximaal € 10.000, zodat uw plan werkelijkheid kan worden!
Aanmelden kan tussen 31 aug en 6 okt. Na een selectie kan iedereen in Nederland een stem uitbrengen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het meest inspirerende project.

Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB Adviescommissie één project in iedere provincie tot winnaar gekozen. In januari 2021 is de prijsuitreiking.

Stuur uw project in via www.anwb.nl/anwbfondshelpt uiterlijk 5 oktober! Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl

Kalender

Komende week ontvangt u van ons de nieuwe kalender met alle data voor het nieuwe schooljaar.

Opening nieuw schooljaar 17 augustus 

Op maandag 17 augustus openen wij het schooljaar met een cultuurdag. Deze dag zal geheel in het teken staan van Pablo Picasso. Een veelzijdig Spaanse kunstenaar uit de 20ste eeuw. Hij was niet alleen een kunstschilder maar ook tekenaar, beeldhouwer, grafisch kunstenaar, sierradenontwerper en keramist. Een echt wonderkind dus! Als kunstschilder kende hij verschillende perioden w.o. de blauwe periode, surrealistische periode en abstracte periode. Deze dag zullen de kinderen van groep 1 t/m 8 verhalen uit het leven van Picasso horen, zijn diversiteit aan kunstwerken aanschouwen en natuurlijk zelf aan de slag gaan. Om ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden na afloop de gelegenheid te geven om de kunstwerken van de kinderen te bekijken, zullen de kinderen van groep 7 en 8 proberen een tentoonstelling online te maken, waarin de verschillende kunstenaars aan het woord zullen komen. We hopen deze aan het eind van de week te kunnen communiceren.

Graag hadden we u “live” uitgenodigd met een kopje koffie of thee, maar dat zit er helaas niet in vanwege de voorzorgsmaatregelen i.v.m. het Coronavirus!

Godsdienstlessen over het christelijk geloof

Afgelopen jaar heeft een aantal kinderen uit de groepen 5-8 godsdienstlessen gevolgd. Dat was erg leuk, in de Bijbel staan veel mooie en spannende verhalen en het leverde altijd iets op om over door te praten! Door de coronacrisis moesten we helaas in maart stoppen. Nu de leerlingen weer naar school kunnen, is het plan is om daar komend jaar mee door te gaan. De lessen worden  het hele jaar door tweewekelijks aangeboden. 

Alle kinderen leren in lessen levensbeschouwing allerlei dingen over verschillende religies. In deze facultatieve serie wordt hun kennis van diverse aspecten van de Bijbel en het christendom uitgediept. Ook worden leerlingen uitgedaagd om een verbinding te leggen tussen verhalen uit de Bijbel en gebeurtenissen en ervaringen uit hun eigen leven. Dat kunnen ze meenemen in de ontwikkeling van hun eigen kijk op het leven en christendom. In de lessen luisteren de kinderen naar een Bijbelverhalen, ze gaan in gesprek en doen verwerkingen. 
De lessen worden tegelijk met de gewone lessen gegeven. Ze vinden om de week plaats op vrijdagmiddag van 13.00-13.45 uur. Kinderen uit de groepen 5-8 zijn van harte welkom. De eerste les staat gepland op vrijdag 21 augustus. De verdere data volgen na de zomer.

Kinderen kunnen alleen meedoen met deze lessen als ze worden opgegeven. Geef daarom als ouders je kind op bij meester Chiel als jullie hier belangstelling voor hebben. 

Ik heb er veel zin in om aan de slag te gaan en zie jullie graag na de zomer! Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact met Chiel of mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, Jan Hendrik van Wijk, 
predikant@hervormdwindesheim.nl
 

Voorstellen nieuw Mr lid Jistke van den Bovenkamp

Dag! 

Als nieuw lid van de MR voor de Florens Radewijnsschool stel ik me even voor. Ik ben Jitske en denk als ouder graag mee met de medezeggenschapsraad voor goed, prettig en gezond onderwijs. Als docent Duits op een middelbare school in Zwolle ben ik al goed bekend met onderwijs (en leerlingen én ouders), maar het basisonderwijs is toch echt andere koek. Maar al doende leert men.
In 2016 ben ik in Windesheim komen wonen en samen met mijn man Marcel en zoontjes Lukas (groep 2) en Floris (net een half jaar oud) wonen we met veel plezier aan de Dorpsstraat. 
Ik verheug me erop om samen met de andere MR-leden Saskia en Jakolien de leerlingen van de Florens en hun ouders goed te vertegenwoordigen! 
 

Rookverbod

Met ingang van 1 augustus 2020 zijn schoolpleinen rookvrij.

Protocol opening 17 augustus

Inmiddels heeft u via de mail ons nieuwe protocol (inclusief een stappenplan m.b.t. klachten) ontvangen. 

Personeel

Gelijk met de start van het schooljaar zal juf Anne Gees lesgeven in groep 1/2. Zij vervangt juf Kim.
Wij kregen het bericht dat meester Tom een nieuwe baan aangeboden heeft gekregen. Hij gaat Sportservice opzetten (en lesgeven) in Steenwijkerland. Dit is voor meester Tom een hele mooie nieuwe uitdaging! Wij wensen hem heel veel succes en plezier! Meester Ivo gaat meester Tom vervangen en de gymlessen verzorgen.
 

Gymlessen

De gymlessen zijn dit schooljaar op dinsdagmiddag en donderdagochtend. Tot 1 september zullen we i.i.g. nog buiten gymmen.

Komende weken

17 augustus start schooljaar 8.30 uur. 
31 augustus informatieavond groep 1 t/m 8 (o.v.b)
17 september NIO groep 8 (informatie volgt)