Kalender
Wijzigingen op de website
  

Formatie schooljaar 2020-2021


Komend schooljaar starten wij met vier groepen.
Om de beschikbare formatie zo goed mogelijk in te zetten en aan te laten sluiten bij de grootte van de groepen, zijn wij (met instemming van de MR) tot de volgende verdeling gekomen:

 
    MA DI WOE DO VR
Groep 1-2   juf Kim juf Kim juf Kim juf Aranka juf Juf Aranka
             
Groep 3-4   juf Daphne juf Daphne juf Aranka juf Daphne juf Daphne
Groep 5-6   juf Bo juf Bo juf Bo juf Ietje juf Ietje
Groep 7-8 M meester Chiel juf Aranka meester Chiel meester Chiel meester Chiel
             


- Met de extra beschikbare gelden in het kader van “werkdrukvermindering in het basisonderwijs” zal juf Grietje de ochtenden van maandag tot en met donderdag werkzaamheden gaan uitvoeren in alle groepen.

- Sportservice zal voor twee lesuren weer de gymlessen verzorgen voor de groepen 3 tot en met 8. Welke dag is (vooralsnog) onduidelijk.

Plusgroep:

De plusgroep zal ook het komende jaar weer voortgezet kunnen worden op onze eigen locatie. Dit zal op de woensdagochtend door juf Daphne worden verzorgd.


Ambulante tijd:

Meester Chiel heeft het komende jaar op dinsdag en woensdagmiddag ambulante tijd voor directietaken. Juf Daphne is ambulant op de woensdag voor haar Interne Begeleidingstaken. Incidenteel zal zij op dinsdagmiddag afwezig zijn voor bovenschoolse netwerk vergaderingen. 


Meester- en juffen dag

De meester- en juffendag is verplaatst naar woensdag 1 juli. 

Cito E toetsen

Ongetwijfeld heeft u de landelijke discussie gevolgd mbtachterstanden in het onderwijs door de Coronacrisis. Binnen de organisatie was er veel discussie en adviezen over wanneer te toetsen (landelijk en stichtingsniveau) voor alle argumenten was iets te zeggen. Het team van de Florens heeft in de eerste plaats gekeken naar de leerlingen van de Florens. Hoe was hun ontwikkeling, hoe en wat en in hoeverre is het thuisonderwijs gelukt! 
Wij zagen bij de start (11 mei) al dat programma thuis voor 95% goed waren gevolgd. Vervolgens hebben wij besloten om de reguliere Eind toetsen op het daarvoor bestemde moment af te nemen. 
Voordelen voor de kinderen en school. Wij hebben een nulmeting en kunnen gericht (direct) na de zomervakantie  eventuele achterstanden oppakken, zowel in de groep als met juf Grietje.
Bijkomend voordeel! Zouden we toetsen over de zomervakantie heen tillen, de leerlingen 3 toetsmomenten zouden krijgen (september-februari en mei), dat vonden wij niet wenselijk.
De resultaten van de Citotoetsen zijn door de leerkrachten meegenomen in de ontwikkelingsgesprekken.

Oproep Overblijf

Afgelopen schooljaar is de overblijf gestopt op de vrijdag. Er waren te weinig aanmeldingen, waardoor het financieel niet haalbaar meer was om de overblijf aan te houden.
Inmiddels krijgen wij vragen over het komende schooljaar. Bij minimaal 8 leerlingen kan er worden herstart op de vrijdagmiddag. Mocht u belangstelling hebben een bericht naar school is voldoende. Graag horen wij voor vrijdag 26 juni.

Oproep 2 Overblijf

Regelmatig komt het voor dat kinderen (broertjes of zusjes en vriendjes en vriendinnetjes ) bij elkaar eten of thuis eten. Dit wordt dan vergeten om door te geven. Het afwezig melden van kinderen kan via de TSO Florens Radewijns app. Graag uw aandacht hiervoor. Het scheelt veel zoek werk, onnodige administratie en kosten bij de overblijf.

Musical

Inmiddels hebben de ouders van de leerlingen van groep 6/7/8 alle informatie gehad m.b.t. de musical. In een aparte mail is de link voor de livestream verzonden.

Vaderdagcadeau groep 3/4/5

Het is verstandig om het vaderdagcadeau van groep 3 4 5 eerst te strijken, aan de onderkant, voordat deze gebruikt wordt. Hierdoor zal het cadeau langer mooi blijven. 

Wennen in groep 3

Normaal komen de kinderen uit groep 2, na de meivakantie, elke week wennen in groep 3. Door de bijzondere tijd waar we nu in zitten, is dit niet gelukt. 
Afgelopen week zijn we begonnen met het wennen in groep 3. Wat een feest! We hebben gekeken wat we allemaal gaan doen en leren. 
Donderdag hebben we de letter r geoefend, we mochten deze zelfs op het bord schrijven! Foto's hiervan staan op de website en in de schoolapp. 
 

Voorkom een zomerdip

4x apps die lezen leuker maken
 
Wanneer kinderen in de zomer niet elke dag lezen, kunnen zij twee leesniveaus naar beneden gaan. Zonde van al het harde werk! Daarom een aantal leuke tips om het lezen leuker te maken. 
We gebruiken tegenwoordig overal apps voor. Om je reis uit te stippelen, boodschappen doen, maar ook om lezen leuker te maken!
Een goede app kan ontzettend veel bijdragen bij de leesbevordering van kinderen, ook bij beginnende lezers.


1. Yoleo
Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Zo krijg je bijvoorbeeld punten bij het kiezen van een boek en het lezen per minuut… En als je een boek uitleest krijg je maar liefst 250 punten!
Ben je lid van de Bibliotheek? Dan kun je Yoleo helemaal gratis gebruiken!
Leeftijd: 8 t/m 13 jaar
Kosten: Gratis | Alleen beschikbaar voor de iPad | Ook via de browser te gebruiken
 
2. Een verre reis
Met 'Een Verre Reis' duik je in een fabelachtige geanimeerde wereld. Met handgetekende beelden van Gwen Stok, diverse interacties en animaties, een meeslepende soundtrack en een ontroerend verhaal is dit een app om bij weg te dromen. Om zelf te lezen of als voorleesboek. Inclusief audio van de auteur zelf: Toon Tellegen leest voor!
Leeftijd: 6 jaar en ouder
Kosten: € 0,99 Android | € 1,09 iOS
 
3. Pelle Flitst
Pelle Flitst is een app die kinderen met dyslexie helpt door woorden te flitsen. Pelle Flitst doe je met zijn tweeën. De ene speler leest de woorden hardop en de ander geeft aan of het goed gelezen is. Elk woord wordt in een flits getoond, waarbij de lettergrootte en de flitsduur instelbaar zijn. Woorden die nog niet goed gelezen werden, worden opnieuw aangeboden. Voor elke goed gelezen ronde verdien je een hondenpenning voor op de halsband van Pelle.
Leeftijd: 7 t/m 9 jaar
Kosten: Gratis voor Android en iOS
 
4. LuisterBieb
Met de LuisterBieb heb je je boeken altijd bij de hand. Luisterboeken zijn al beschikbaar voor de allerkleinsten. Lid van de Bibliotheek? Dan krijg je toegang tot alle boeken. Luisterboeken zijn ideaal voor bijvoorbeeld op reis, maar ook als je kind iets meer moeite heeft met lezen, kunnen luisterboeken een fijn alternatief zijn. Zo blijf je je woordenschat vergroten!
Leeftijd: Alle leeftijden
Kosten: Gratis voor Android en iOS | Als je lid bent van de Bibliotheek krijg je toegang tot alle boeken, als je geen lid bent van de Bibliotheek kun je beperkt aantal boeken luisteren.

Verkeersexamen groep 7

Op donderdag 25 juni doet groep 7 het theoretisch verkeersexamen. 

 

Vacature oudergeleding MR

Minister Arie Slob verwelkomde maandagochtend bijna 40 leerlingen van OBS Florens Radewijnsschool in Windesheim, gemeente Zwolle, op hun ‘eerste schooldag”.

Als ik dat weer lees en dan bedenk dat 40 leerlingen 6 jaar geleden 100% van de school was, geeft dat toch wel een gevoel van trots. Wat een geweldige groei hebben we meegemaakt en nog!

Na 6 jaar MR lid en daarvan ook 4 jaar in de GMR (= bovenschoolse MR voor alle OOZ scholen), is dit een mooi moment om het stokje over te dragen. Lijkt het je leuk om de MR te komen versterken, dan is dit je kans!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding.  

Wat doet een MR?
Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs. 

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Bij adviesrecht kunt u denken aan de regeling van de vakanties, een wijziging van het lesrooster, het onderhoud van het gebouw en het beleid m.b.t. toelating en verwijdering van leerlingen. Er worden adviezen gegeven die tot verbeteringen kunnen leiden. Onder het instemmingsrecht valt onder meer de schoolgids, het schoolreglement, het beleid inzake ouderparticipatie en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR wordt door de directie ook gebruikt als klankbord en vice versa, waardoor de MR een sterk overlegorgaan is geworden.

Wie mogen er lid worden?
Alle ouders (of voogden) met een kind op de Florens Radewijnsschool kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. De ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding.

Voor de MR zoeken wij nu een nieuwe enthousiaste ouder. De oudergeleding bestaat verder uit Saskia Boerrigter (moeder van Britt (groep 8) en Cato (groep 5) en Jakolien Leenders (moeder van Myrthe en Jelle (groep 4) en Nienke (groep 1).

Geïnteresseerd of vragen? Bel of mail gerust!  

Tieneke Zunnebeld

06 20 67 92 31

mrflorensradewijnsschool@gmail.com

Tieneke bedankt!

Scherp als voorzitter, kritisch, goed aanvoelen wanneer een onderwerp meer tijd nodig heeft en een zeer plezierige gesprekspartner. Die woorden kreeg Tieneke Zunnebeld (moeder van Veerle en Florine) afgelopen dinsdag mee tijdens haar afscheid als voorzitter van de GMR van OOZ (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raden van Openbaar Onderwijs Zwolle). Vier jaar lang hield ze zich bezig met begrotingen, formatieplaatsen en andere beleidstukken. En zes jaar was ze actief als MR-lid op de Florens.
Namens alle MR leden, ouders en leerlingen sluiten wij ons hier bij aan. Mede door jou inzet staan wij er goed voor!!

Komende weken

8 juni t/m 26 juni TEAMS ontwikkelingsgesprekken.
23 juni Musical
25 juni verkeersexamen groep 7
30 juni afscheidsavond groep 8
1 juli meester- en juffendag
2 juli rapporten mee naar huis
3 juli Vossenjacht 
3 juli 11:45 uur start zomervakantie