Kalender
Wijzigingen op de website

"Thuis luizenpluis"

Er zijn luizen gesignaleerd! Nu is het erg lastig om de luizenpluis groep haar normale werkzaamheden te laten uitvoeren. (Geen ouders in school en de 1,5 meter afstand). Wilt u thuis goed controleren! 
Na de zomervakantie starten wij de reguliere luizenpluis weer op. 
https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis/

Cursus: "Thuis Luizenpluis" https://www.prioderm.nl/cursus-luizen-pluizen
Video: https://www.youtube.com/watch?v=57zUEfVgwDY
RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Wij hopen op uw medewerking om verdere verspreiding te voorkomen!

 

Juf Anne Gees


Juf Anne Gees is geslaagd voor haar studie. Zij is nu officieel juf! Namens iedereen van harte gefeliciteerd! 

 

Musical Odeon

Onze musical van groep 6/7/8 gaan wij op voeren in de Dommerholtzaal van het Odeon. Dit heeft tot gevolg dat de musical gaat plaatsvinden op dinsdag 23 juni. Naast dat we van alle professionele faciliteiten gebruik kunnen maken, zal de musical ook via de livestream (drie camera's en bij behorende licht en geluid) worden uitgezonden. Iederen die dat wil kan de musical vanuit huis bekijken. In de zaal hebben wij de mogelijkheid om 30 ouders toe te laten. De betreffende ouders krijgen een toeganskaart op naam. Dit zal ook bij de deur worden gecontroleerd. De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen twee kaartjes. De ouders van de leerlingen van groep 6/7 in ieder geval 1. De rest zal d.m.v. een verloting onder de ouders van 6/7 worden verdeeld.
Komende week krijgen de ouders van groep 6/7/8 een draaiboek, protocol Corona van Odeon en alle overige informatie om deze dag tot een mooi succes te maken.
De inloggegevens voor de livestream zullen komende week worden toegezonden.
 

Botjes onderzoek

Donderdagmiddag heeft groep 3 botjes van dichtbij bekeken. We hebben gezien dat de botjes van binnen veel lucht hebben en hierdoor best licht zijn. We hebben schedeltjes, kaken, een ruggenwervel en 'gewone' botjes bekeken. 
Foto's hiervan staan op de website en in de schoolapp. 


Geef een prentenboek cadeau

De leesbevorderingscampagne ‘Geef een prentenboek cadeau’ heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Voor een heel klein bedrag (€2,50) zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Het boek is te koop vanaf vrijdag 12 juni 2020.

Het prentenboek van 2020 is Woeste Willem  van Ingrid & Dieter Schubert.

 

Komende weken

8 juni t/m 26 juni TEAMS ontwikkelingsgesprekken.
23 juni Musical
30 juni afscheidsavond groep 8 (info volgt)
2 juli rapporten mee naar huis
3 juli Vossenjacht 
3 juli 11:45 uur start zomervakantie