Kalender
Wijzigingen op de website
 

Nacht van 8

Daar het schoolkamp dit schooljaar helaas niet door kan gaan. Is er een alternatief! Van 19 juni op 20 juni is de "Nacht van 8". Groep 7 en 8 zullen die nacht op school slapen! 
De kinderen krijgen aanstaande maandag een brief mee naar huis, waarin alle informatie staat.

Ontwikkelingsgesprekken

Via TEAMS zijn alle uitnodigigne verstuurd voor de ontwikkelingsgesprekken. De laatste periode zullen alle gesprekken digitaal plaatsvinden. 

Musical

24 juni gaan we de musical opvoeren. Dit zal echter digitaal worden uitgezonden. Hoe en wat zullen we in de komende nieuwsbrieven laten weten.

Rapporten

Nog niet alle kinderen hebben hun rapport op school, graag zouden wij deze ontvangen.

Leesboeken

Tijdens de afgelopen periode hebben wij veel leesboeken uitgeleend. Echter, wij missen er nog best een aantal. Wilt u deze weer meegeven naar school?


Opening 8 juni

Aanstaande maandag starten wij  met volledige groepen. Inmiddels heeft u ons document via de mail ontvangen. 

Afwezigheid personeel

Afgelopen periode hebben wij te maken gehad met veel afwezigheid van personeelsleden. Intern hebben wij dit gelukkig altijd op kunnen lossen door te schuiven met leerkrachten en geen beroep te hoeven doen op externe personeelsleden. Waarvoor een groot compliment richting het team voor hun flexibiliteit.
U zult hierover niet altijd bericht hebben gehad, daar er bekende leerkrachten voor de groepen hebben gestaan. In het kader van de AVG zal de directie ook niet informatie delen, waarom een leerkacht afwezig is.
Komende week starten alle leerkrachten weer voor hun eigen groep. Juf Aranka is wegens privé omstandigheden nog afwezig op (in ieder geval) maandag en dinsdag. Juf Bo en juf Kim zullen haar vervangen.

Komende weken

8 juni opening gehele school
8 juni t/m 16 juni TEAMS ontwikkelingsgesprekken.
24 juni Musical
30 juni afscheidsavond groep 8 (info volgt)
2 juli rapporten mee naar huis
3 juli Vossenjacht 
3 juli 11:45 uur start zomervakantie