Kalender
Wijzigingen op de website
  

Ontwikkelingsgesprekken

Afgelopen week kreeg u een mail mbt de ontwikkelingsgesprekken. Deze zullen vanaf 8 juni plaatsvinden. Zou u het strookje uiterlijk dinsdag 3 juni weer mee naar school willen geven of via de mail willen versturen (voor 12:00 uur)?
 

Voortgang Engels onderwijs

Zoals u allemaal inmiddels wel weet is ons onderwijs tijdelijk wat veranderd. De prioriteit ligt momenteel op de basisvakken maar dat betekent niet dat er geen Engels onderwijs meer wordt aangeboden.
 
Achter de schermen zijn we druk geweest met een nieuwe subsidieaanvraag. Die is inmiddels ingediend en we hopen in of vlak na de zomervakantie te horen of deze wordt toegekend.

Na de zomervakantie zullen wij als team verder gaan met onze eigen Engelse ontwikkeling.
Het komende schooljaar willen we een nieuwe methode aanschaffen voor de midden en bovenbouw. Voor de onderbouw zullen we zelf leerlijnen gaan opzetten en deze koppelen aan de thema’s van de methode zodat we een doorgaande leerlijn creëren.

Ook werken we toe naar CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dit betekent dat wij zo nu en dan ook andere lessen in het Engels zullen gaan geven. Dan moet u denken aan een muziekles, een handvaardigheid les en later zelfs een aardrijkskunde of geschiedenisles.
Allemaal leuke en spannende nieuwe dingen. We hebben er zin in!

Jeugdfonds sport en cultuur

Tijdelijk een lastige periode en wil je graag dat de kinderen kunnen sporten? Jeugdfonds sport en cultuur biedt mogelijkheden. 
Meer weten? Klik op onderstaande link:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
 

Protocol opening 8 juni

Komende week krijgt u van ons een nieuwe protocol voor de opening van 8 juni.  Afgelopen donderdag is het landelijke protocol afgegeven door de PO raad. In overleg met de medezeggenschapsraad zullen wij het protocol samenstellen en vaststellen! Waarna wij u informeren.

Schoolkamp

Het schooolkamp gaat dit jaar niet door. Inmiddels hebben de ouders van groep 7/8 hier apart bericht over gehad en zijn de gelden teruggestort.
Uiteraard zullen wij met groep 7/8 een leuk afsluiting van het schooljaar organiseren. Wordt vervolgd. 

Oude leesboeken

Mocht u thuis 'oude' leesboeken hebben liggen, die weg mogen. Hier zouden wij, als school zijnde, erg blij mee zijn. Veel boeken die hier in de klas staan zijn meermalen gelezen door de kinderen. De kinderen zouden het erg leuk vinden als er weer wat nieuwe boeken te lezen zijn. 

Komende weken

5 juni uiterlijke verzenddatum protocol opening 8 juni (via parnassys)
8 juni opening gehele school
8 juni t/m 16 juni TEAMS ontwikkelingsgesprekken.
2 juli rapporten mee naar huis
3 juli Vossenjacht 
3 juli 11:45 uur start zomervakantie