Kalender
Wijzigingen op de website
 

De beste wensen voor 2020 

Traditioneel wensen we elkaar in de eerste week het beste voor het nieuwe jaar. Dat gebeurde de afgelopen week al live, maar voor het geval we elkaar nog niet gezien hebben: de beste wensen, alle goeds voor 2020. We rekenen weer op een heel fijn jaar.
 

CITOtoetsen en ouderportaal

In de komende weken gaan we eens kijken of ons onderwijs nuttig is geweest. De kinderen maken (CITO)toetsen en de uitslagen daarvan vergelijken we met landelijke gemiddelden. Alle scores bewaren we in ParnasSys, analyseren en bespreken we. Vervolgens gaan we, waar mogelijk ons onderwijs verbeteren. We beschouwen toetsen dus als het begin van een ontwikkeling. Aan het eind van deze (toets)periode volgen de ontwikkelingsgesprekken. We praten met u over de vorderingen en dan komen ook de toetsuitslagen ter sprake. We vinden het van belang om de 'kale' toetsscore toe te lichten, daarom hebben we de toets- en rapportmodule in het ouderportaal gesloten. Na de ontwikkelingsgesprekken worden beide modules weer opengesteld.

Luizenpluis

Afgelopen woensdag heeft de luizenpluis alle groepen gecontroleerd. Er zijn geen luizen gevonden!
Na de voorjaarsvakantie staat er weer een controle op het programma. Wederom dank aan de luizenpluisgroep!

Verbouwing


Komende maanden zal er enig overlast in het gebouw zijn. Vanaf 6 januari zijn de schilders de binnenkant van het gebouw aan het schilderen. Dit zal voornamelijk na schooltijd plaatsvinden.Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2:  hat, scarf, mittens
Groep 3/4/5: mittens, gloves, jacket
Groep 6/7/8: games, saw, gasoline, owl

 

Staking 30 en 31 januari

De onderwijsvakbonden hebben met werkgeversorganisatie PO-Raad een akkoord bereikt over een CAO voor het basisonderwijs. Ondanks de nieuwe CAO gaat de geplande tweedaagse staking op 30 en 31 januari wel door. Als dit zo blijft dan zal het team van de Florens Radewijnsschool hier ook aan meedoen. Wellicht dat u als ouder alvast rekening kan houden met deze twee stakingsdagen. 

Overblijf (herinnering)

Voor de kerstvakantie heeft het in de nieuwsbrief gestaan, maar bij deze nogmaals onder uw aandacht. Op de vrijdagmiddag is er helaas geen overblijf meer op school. De afgelopen periode zijn er te weinig leerlingen, waardoor de kosten te hoog zijn opgelopen. 

Kinderboekenmarkt Voorleesdagen

22 januari - 1 februari beginnen de Nationale voorleesdagen. Op woensdagmiddag 29 januari hebben wij een Kinderboekenmarkt op school.
Deze vindt plaats van 11.30 - 14.00 uur in de speelzaal van school. Er zullen nieuwe Nederlands- en Engelstalige boeken aangeboden worden, voor de leeftijd van 0 t/m 14 jaar.
U kunt enkel contant betalen. 
Komt u gezellig een kijkje nemen? De koffie en thee zal klaar staan.

Komende weken

13 januari t/m 31 januari Cito Midden toetsen
21 januari groep 8 schoolbezoek Zone (voorheen Groene Welle) (info volgt)
29 januari Kinderboekenmarkt Voorleesdagen
30-31 januari Landelijke staking PO
6 februari studiedag leerlingen vrij
17 t/m 21 februari voorjaarsvakantie
24 februari studiedag leerlingen vrij