Kalender
Wijzigingen op de website
  

Schoolfotograaf

Afgelopen week zijn de inlogcodes voor de schoolfoto's mee naar huis gegevens. Mocht u de inlogcode niet ontvangen hebben, kunt u deze opnieuw aanvragen bij juf Daphne. 


Kinderboekenweek opening

Reis mee! is het thema van de Kinderboekenweek 2019. Afgelopen woensdag hebben wij de Kinderboekenweek geopend met workshops.
Groep 1-3 hebben een workshop Werelddans gekregen. Hier hebben de kinderen een gezamenlijke dansje geleerd, terwijl zij op vakantie gingen. 
Groep 4-8 hebben een workshop capoeira gekregen. Capoeira is een spel van vechtdans. De kinderen hebben dit rustig opgebouwd met arm- en beenbewegingen. Ook moesten er radslagen gemaakt worden.
Foto's groep 1-3 staan op de website en in de schoolapp. Foto's van groep 4-8 volgt nog. 

Typecursus

Typeles kids Iedereen zou goed moeten kunnen typen. Als je dit blind met 10 vingers kunt, heeft dit veel voordelen. Iets typen kost minder tijd als je niet naar je toetsenbord hoeft te kijken. Als je je huiswerk voor school snel kunt typen, hou je meer tijd over voor andere leuke dingen! Ook kun je je aandacht beter bij de tekst houden. Met 10 vingers typen gaat zo automatisch, dat je ook beter begrijpt wat je typt. Als je goed leert typen, krijg je niet zo snel nekklachten. Je hoeft niet je hoofd op en neer te bewegen van je scherm naar je toetsenbord en weer terug. Ook je zithouding en de stand van je handen zijn belangrijk om goed aan te leren. Niet alleen voor school is het handig als je snel kunt typen. Als je later een baan hebt, vindt je baas het hartstikke fijn dat jij snel kunt typen!
Sinds een paar jaar geef ik, Gigakids cursusleidster Klaasje Schepers, typeles . Het grote voordeel van de Gigakids cursus vind ik, dat ik kan zien hoe de kinderen typen, of ze niet stiekem steeds op het toetsenbord kijken, of ze een goede zit- en typehouding hebben en of ze de letters met de goede vingers aanslaan.
Daarnaast is het voor ouders een voordeel dat ik wekelijks met de kinderen hun vorderingen bespreek. Het betekent dat ouders de voortgang van het typen niet in de gaten hoeven te houden!

Voor wie
De cursus is bedoeld voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 en bestaat uit 13 begeleide lessen (inclusief examenles) van 3 kwartier. De kinderen ontvangen een inlogcode voor de lessen en dienen nog ongeveer een kwartier per dag thuis te oefenen. Hiervoor is een pc of laptop met internetverbinding nodig.

De kosten
Voor deze cursus bedragen €149,50

Dyslexie
Zeker voor kinderen met dyslexie is het heel belangrijk om te leren typen. Indien nodig kan de drempel om door de oefeningen heen te komen voor deze kinderen worden aangepast. Ook is het mogelijk een speciale dyslexieversie van onze cursus te volgen, maar dat is niet voor elk kind met dyslexie nodig.

Aanmelden
Ik heb er zin in om weer met een nieuwe groep kinderen het avontuur van typeles aan te gaan. Om uw kind aan te melden, kunt u een mail sturen naar gigakidszuid@gmail.com of bellen naar 06-38590487
Volwassenen Ook voor volwassenen is het tijd- en energiebesparend om blind te kunnen typen. Wanneer u ook wilt leren typen kunt u zich ook aanmelden op gigakidszuid@gmail.co

Start
Het mogelijk om een cursus te starten na de Kerstvakantie op de dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 16:45 uur in een lokaal op school. 

Vakantie Bijbel Week 2019

In de herfstvakantie op 22,23 en 24 oktober is er weer een VAKANTIEBIJBELWEEK in Windesheim. Het thema is “SchatRijk!”. We zoeken prachtige schatten uit de Bijbel over God. Ben je tussen de 4 en 12 jaar? Dan ben je van harte welkom in de Hervormde Kerk te Windesheim. (Dorpstraat 4).

We zingen liedjes, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, doen een spel, knutselen en babbelen over van alles en nog wat in kleine groepjes.
Je kunt je inschrijven om 9.15 uur en we starten om 9.30. Dinsdag- en woensdagochtend zijn om 11:30 afgelopen.
Het programma op donderdag 24 oktober is net een beetje anders. We beginnen dan ook om 9:30 maar we sluiten de ochtend af met een lunch (pannenkoeken!), die tot 12.30 duurt. ’s Avonds om 19.00 is de afsluiting. Alle ouders, familie, vrienden en bekenden zijn dan welkom om te bekijken waar de kinderen in de afgelopen week mee bezig zijn geweest.
Kun je niet alle dagen, maar wil je één dag komen? Geen probleem - ook dan ben je welkom! En natuurlijk mag je ook vriendjes en vriendinnetjes meenemen.

Meedoen is helemaal gratis en voor geïnteresseerden (ouders) staan koffie en thee klaar!

Verder zoeken we mensen die willen meehelpen. Vind je /u het leuk om met de kinderen te knutselen, te helpen bij een spel of pannenkoeken te bakken? Laat dan van je horen! Voor informatie kun je mailen naar predikant@hervormdwindesheim.nl.

Tot ziens!


Voortgezet Onderwijs

Naar welke school gaat uw kind straks?
Uw kind gaat aan het einde van de basisschool een keuze maken voor een school in het voortgezet onderwijs. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. U en uw kind hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?
Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren en u en uw kind de kans geven kennis te maken met en een goed beeld te vormen van de VO-scholen van OOZ.

VO-voorlichtingsavond op de basisschool
Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd; om u antwoord te geven op uw vragen en u informatie te geven over het voortgezet onderwijs dat OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) biedt.
Voor onze school is deze voorlichtingsavond op donderdag 10 oktober, aanvang 20.00 uur. Locatie OBS de Marshof.

Alle OOZ VO-scholen op één site!
Op de website www.ooz-vo.nl vindt u van al onze VO-scholen de voorlichtingsmomenten, informatie per school, een link naar de websites van de VO-scholen en contactinformatie van VO-voorlichters, waar u met uw vragen terecht kunt.

Voortgezet onderwijs en basisonderwijs werken samen binnen OOZ!
OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt en een goede overgang van groep 8 naar de brugklas is daar een belangrijk onderdeel van.
Ook onze OOZ VO-voorlichting komt voort uit deze samenwerking binnen OOZ.  Wij wensen u en uw kind heel veel succes en plezier met het kiezen van een school die past bij uw kind! 

Namens alle medewerkers van de scholen van OOZ

Schoolplein

Dit schooljaar willen wij graag ons schoolplein opnieuw gaan inrichten. Toestellen vervangen, een groene schoolplein en de mogelijkheid creëren om buitenles te geven. Inmiddels hebben wij verschillende subsidies aangevraagd (is nog even afwachten over de toekenning). Dit schooljaar zullen wij ook allerlei acties gaan organiseren om geld op te halen. Denk aan een sponsorloop, Kerstbazaar, flessen inzamelen enz enz. In de komende nieuwsbrieven zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2:  car, boat, bike, airplane
Groep 3/4/5: vehicles, airplane, boat
Groep 6/7/8: animals, jungle, forrest, dessert
 

STERK

Beste ouders,

2 Oktober start Tabonon met een nieuw project! STERK! een weerbaarheidstraining voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. De training is van 15.00 tot 16.30 op de Floresstraat 2 in Zwolle .

Deze weerbaarheidstraining is ontwikkeld voor kinderen die:
- moeite hebben met voor zichzelf opkomen;
- moeite hebben met zichzelf laten zien in groepen;
- lastig hun emoties kunnen uitten;
- moeite hebben met grenzen aangeven;
- moeite hebben in de omgang met leeftijdsgenoten;
- erg onzeker of faalangstig zijn.

Tijdens deze training komen de volgende thema’s aanbod.
- samenwerken met leeftijdsgenoten;
- grenzen herkennen en aangeven;
- emoties uitten;
- opkomen voor zichzelf;
- vertrouwen in zichzelf.

De kosten zijn €150,00, hiervoor krijgen de ouders:
- 10 trainingen van 1,5 uur
- een begin en eind gesprek met de trainers
- een map met informatie en oefeningen voor thuis
- training in een kleine groep van maximaal 6 kinderen.

Voor meer informatie of eventuele aanmeldingen mag er gemaild worden naar esmee@tabonon.nl.Komende weken

7 oktober t/m 1 november ontwikkelingsgesprekken groep 1 t/m 8
10 oktober voorlichting VO scholen voor groep 8 ouders. Locatie OBS de Marshof
17 oktober schoolshow Reis om de Wereld 
18 oktober Studiedag, leerlingen  groep 1 t/m 4 (hele dag) vrij. Leerlingen groep 5 t/m 8 middag vrij.
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie.
30 oktober VO markt van 16:00-20:00 uur
1 november13.00 en 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk
15 november 13.00 en 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk  
18 november MR informatieavond
6 december 13.00 en 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk