Kalender
Wijzigingen op de website
 

Schoolfruit

Goed nieuws! Onze school is één van de basisscholen die dit schooljaar weer mogen meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Van 12 november 2019 t/m 19 april 2020 ontvangt onze school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week.
 

Collecteer voor de Brandwonden Stichting.

Ernstige brandwonden houden een slachtoffer weken, soms maanden in het ziekenhuis. Om hem of haar daarna voor het leven te tekenen. Met een uurtje collecteren maak jij een wereld van verschil voor mensen met brandwonden.

Elke bijdrage helpt! Het geld dat wordt opgehaald tijdens onze jaarlijkse collecteweek wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar littekens, lotgenotencontact, preventie en de brandwondenzorg. Wil jij ons helpen door te collecteren? Dat vinden wij fantastisch!

Hoe werkt het? De collecteweek is van 6 tot en met 12 oktober 2019. Meld je je aan als collectant, dan neemt organisator Ankie Jongenelis in jouw buurt contact met je op om je verder wegwijs te maken. Dit gebeurt in september. Samen bepaal je in welke straat je kunt collecteren. We zoeken collectanten voor de straten in en om Windesheim.

Wil je graag meehelpen met onze collecte, maar heb je niet zoveel tijd? Geen probleem! Elke bijdrage helpt. Of je nu vijf avonden de straat op gaat, of één avond een uurtje.

Je kunt je opgeven bij:

Ankie Jongenelis
Krulmate 95
8014KH Zwolle
Tel: 0387852613
Email: ankiejong@hotmail.com
 

Voortgezet Onderwijs

Naar welke school gaat uw kind straks?
Uw kind gaat aan het einde van de basisschool een keuze maken voor een school in het voortgezet onderwijs. Dit is een spannende keuze en bijzondere periode voor ouders en leerlingen. U en uw kind hebben wellicht veel vragen. Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? Welke scholen voor voortgezet onderwijs zijn er? Wat voor scholen zijn dit en hoe wordt er geleerd op deze scholen? Hoe kunt u de school vinden die past bij uw kind, bij zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden? En welke school sluit goed aan op het onderwijs dat uw kind nu volgt?
Voordat u samen met uw kind een school kiest willen wij u graag goed informeren en u en uw kind de kans geven kennis te maken met en een goed beeld te vormen van de VO-scholen van OOZ.

VO-voorlichtingsavond op de basisschool
Op de basisscholen van OOZ worden voorlichtingsavonden georganiseerd; om u antwoord te geven op uw vragen en u informatie te geven over het voortgezet onderwijs dat OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) biedt.
Voor onze school is deze voorlichtingsavond op donderdag 10 oktober, aanvang 20.00 uur. Locatie OBS de Marshof.

Alle OOZ VO-scholen op één site!
Op de website www.ooz-vo.nl vindt u van al onze VO-scholen de voorlichtingsmomenten, informatie per school, een link naar de websites van de VO-scholen en contactinformatie van VO-voorlichters, waar u met uw vragen terecht kunt.

Voortgezet onderwijs en basisonderwijs werken samen binnen OOZ!
OOZ biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De voor Nederland unieke diversiteit aan scholen, onderwijsprogramma’s en schoolprofielen zorgt ervoor dat er voor iedere leerling op een school van OOZ volop kansen zijn om talenten en mogelijkheden te ontplooien. Het volgen van onderwijs binnen OOZ biedt grote voordelen voor leerlingen die de overstap naar voortgezet onderwijs maken. Door onze basis- en VO-scholen wordt namelijk als één keten samengewerkt en een goede overgang van groep 8 naar de brugklas is daar een belangrijk onderdeel van.
Ook onze OOZ VO-voorlichting komt voort uit deze samenwerking binnen OOZ.  Wij wensen u en uw kind heel veel succes en plezier met het kiezen van een school die past bij uw kind! 

Namens alle medewerkers van de scholen van OOZ
 

Op woensdag 30 oktober 2019 vindt de Zwolse VO-Markt plaats, van 16.00 – 20.00 uur.

Locatie: Landstede MBO, Dokterspad 2 in Zwolle.

Tijdens deze markt kun jij je oriënteren op de scholen voor voortgezet onderwijs die er allemaal in Zwolle zijn. Je krijgt informatie over wat je op de scholen kunt leren en op welke manier er onderwijs wordt gegeven. Daardoor kun je als leerling beter bepalen op welke scholen jij wilt gaan kijken tijdens een Open Dag, een Open lesmiddag of een ander voorlichtingsmoment.

 

Schoolapp

Deze week heeft u een inlogbrief gekregen m.b.t. onze schoolapp. In deze app staan de nieuwsbrieven, de kalender, foto’s en meer. Alle informatie van school, altijd bij de hand en per groep beschikbaar. 

Meld u aan voor de App. U hoeft alleen de schoolApp te downloaden via de App- of Play Store. Als u zoekt naar ‘SchoolsUnited’ dan vindt u de app direct. Klik op ‘downloaden’, voer de domeinnaam van de schoolwebsite in (www.florensradewijns.nl) en uw eigen emailadres en wachtwoord van het ouderportaal.  De schoolApp is klaar voor gebruik.

Heeft u na het lezen van de handleiding vragen? Loop dan even binnen bij de leerkracht van uw kind. Of bekijk het instructiefilmpje op www.florensradewijns.nl.

Luizenpluis

De luizenpluisgroep heeft afgelopen woensdag een ingelaste controle uitgevoerd. Er zijn geen luizen aangetroffen. Wel is het zaak om thuis ook goed te blijven controleren. 
 

Ontwikkelingsgesprekken oktober/november

Afgelopen week hebben de leerlingen briefjes meegekregen voor de indeling van de ontwikkelingsgesprekken. Deze zijn van maandag 7 oktober t/m vrijdag 1 november. Wilt u de briefjes uiterlijk 3 oktober voor 12:00 uur inleveren.   

Wijziging gymtijden

Op donderdag zijn de gymtijden vanaf 8:30 uur groep 3/4/5 en vanaf 9:15 groep 6/7/8

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2:  square, rectangle, triangle, circle
Groep 3/4/5: cat, dog, guinea pig
Groep 6/7/8:  plane, car, train, animals 

Komende weken

2 oktober Cultuurdag Kinderboekenweek
4 oktober 13.00 - 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk
7 okotber t/m 1 november ontwikkelingsgesprekken groep 1 t/m 8
10 oktober voorlichting VO scholen voor groep 8 ouders. Locatie OBS de Marshof
17 oktober schoolshow Reis om de Wereld 
18 oktober Studiedag, leerlingen  groep 1 t/m 4 (hele dag) vrij. Leerlingen groep 5 t/m 8 middag vrij.
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie.
30 oktober VO markt van 16:00-20:00 uur
1 november13.00 en 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk
15 november 13.00 en 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk  
6 december 13.00 en 15.00 uur spreekuur Schoolmaatschappelijk werk