Kalender
Wijzigingen op de website
 

Krentenbaard

Op school heerst er krentenbaard! Op https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-krentenbaard
meer informatie!!


Democratiefabriek groep 7/8

De Democratiefabriek is een interactieve tentoonstelling voor leerlingen uit groep 7 en 8. Met behulp van machines, apparaten en gereedschappen onderzoeken en oefenen de leerlingen democratie. In de fabriek gaat het over democratie en wat er zou kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals in de Tweede Wereldoorlog. Gaandeweg komen de bezoekers erachter dat de tentoonstelling eigenlijk over hen zelf gaat, over eigen normen, houding en gedrag. En natuurlijk over maatschappelijke standpunten. Alles is gericht op actief burgerschap.

In de tentoonstelling gaan de kinderen in tweetallen op pad met behulp van een routekaart. Vanwege de praktische opdrachten en het weinige leeswerk ervaren velen de tentoonstelling als zeer plezierig. De meeste opdrachten zijn zelfcorrigerend. De bezoekers krijgen regelmatig respons door het bedienen van ‘machines’. Ze worden beloond voor hun keuze. Een fout wordt vaak humoristisch beantwoord of de machine is zo uitdagend dat het uitnodigt tot een nieuwe poging.

 

Ontdek, beleef en handeldat zijn de kernwoorden die bij de Democratiefabriek horen.

 

Op www.vredeseducatie.nl vindt u meer informatie, waaronder een promotiefilm.

 

Groep 7/8 gaat donderdag 19 september naar de democratiefabriek. Wij vertrekken om 9:00 uur bij school en zullen rond 11.00 uur terug in Windesheim zijn. 

Computers

Afgelopen week zijn alle computers omgezet om in de Cloud te gaan werken. De vaste computers, Chromebooks en Ipads. In de klassen krijgen de leerlingen hun eigen persoonlijke account.
Op https://www.moo.nl/wat-is-moo is veel informatie de lezen. In de komende nieuwsbrieven volgt meer informatie.
 

Luizenpluis

Afgelopen woensdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd! Er zijn geen luizen aangetroffen en dat is super fijn.

Ouderhulpboekje

Naast de oprichting van de Activiteiten Commissie gaan we komend jaar het ouderhulpboekje (toch) nog een keer gebruiken!  
U kunt zich opgeven voor de verschillende hulpgroepen. Mocht u bij bepaalde groepen extra (of meer) informatie willen. Vraag het gerust aan de leerkracht van uw kind.

Schoolfotograaf 

Dinsdag 10 september komt de schoolfotograaf weer bij ons op school.
Broertjes en zusjes die 's middags op school/kinderopvang aanwezig zijn, zullen samen op de foto gaan.
Broertjes en zusjes die niet op school aanwezig zijn, kunnen na schooltijd samen op de foto. Hiervoor moet u de kinderen inschrijven op de inschrijflijsten. Deze lijsten hangen, in de gang, op het raam van groep 4/5.
 

Aankondiging informatieavond groep 1 t/m 8

Maandag 9 september is er de informatieavond voor de groepen 1 t/m 8. We starten om 18:00 uur met de leerlingen. Om 19:00 uur begint de informatieronde.
Informatieavond programma:
18.00u.-19.00u. groepspresentatie door de leerlingen.
19.00u.-19.30u. groepspresentatie (met opgave) door de leerkrachten.
                              Betreft de onderwerpen:     Groep 1/2 Onderbouwd
                                                                               Groep 3 Aanvankelijk lezen
                                                                               Groep 4/5 Algemene informatie
                                                                               Groep 8 Voortgezet Onderwijs

Yoleo

Goed nieuws! Vanaf 26 augustus 2019 kunnen alle kinderen met een bibliotheekpas gratis boeken lezen met Yoleo!

Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio) lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken, die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken.

Yoleo is leuk voor alle kinderen, dus ook voor dyslectische kinderen. Ideaal om dus populaire kinderboeken te lezen. 

Een hybride boek is een digitaal boek dat op pc, laptop of tablet gelezen kan worden. In een hybride boek staan de combinatie van de tekst van het boek, de auditieve ondersteuning door het voorlezen van de tekst door een menselijke stem en een gele meeleescursor (‘karaoke-lezen’) per woord centraal.

Deze hybride vorm is uniek en werkt zeer positief bij kinderen die lezen lastig vinden.

Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek, omdat het belangrijk is, dat kinderen kunnen lezen en informatie kunnen zoeken voor school of voor hun hobby, zonder dat dat geld kost.
https://www.yoleo.nl/

Komende weken

9 september informatieavond groep 1 t/m 8
10 september schoolfotograaf
13 en 14 september Windesheimerfeest
12 september NIO groep 8 
19 september groep 7/8 naar Democratiefabriek