Kalender
Wijzigingen op de website
 Schoolkamp

Vorige week was groep 7 en 8 op schoolkamp. Wij kijken terug op een geslaagd kamp! Veel geluk gehad met het weer (beetje koud 's nachts) een gezellige sfeer en bij terugkomst hele vermoeide kinderen. Daan heeft van het schoolkamp een film gemaakt en die krijgen de leerlingen mee naar huis. De foto's staan inmiddels op de website. Daan, Karina, Corinne en Henk-Jan super bedankt voor jullie hulp, begeleiding, aanhanger, partytent en tafels! 


Collega Aranka

In de vorige nieuwsbrief stond dat wij op zoek waren naar een nieuwe collega voor groep 6/7/8 (dinsdag) en 4/5 (woensdag). Wij zijn erg blij u te kunnen melden, dat Aranka Jorink het komende schooljaar bij ons komt werken. Hieronder stelt zij zich even voor. 

Hallo allemaal,

Mijn naam is Aranka Jorink en volgend schooljaar mag ik weer op de Florens komen werken. Weer, omdat ik heel blij ben dat ik terug ben. Jullie kunnen me herkennen van de vrijdagen waar ik toen groep 3,4,5 les gaf. Het leuke is dat deze klas volgend jaar groep 6,7,8 is en ik ze weer les mag geven! Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk uit naar een nieuw fijn schooljaar op de Florens. Op de dinsdagen zal ik groep 6,7,8 les gaan geven en op de woensdagen groep 4,5. Tot snel!


 

Fit in je vel groep 7/8

Het thema ‘Fit in je vel’ gaat over een gezonde leefstijl in de prepuberteit. Bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs veranderen gewoonten van kinderen, zoals een grotere eetlust en een ander slaappatroon. Het doel van deze module is om kinderen bewust te maken van gezonde keuzes die ze kunnen maken in deze leeftijdsfase op het gebied van voeding, beweging en slaap.
 
Theorie werd afgewisseld met quizvragen. Ten slotte deed de doktersassistente het suikerklontjesspel met de klas


Geoweek 2019 groep 6/7/8

Maandagmiddag kregen de leerlingen van groep 6/7/8 bezoek van het Kadaster, in het kader van de Geoweek. 

Het Kadaster registreert in Nederland wat van wie is en waar het ligt. Dit geldt voor percelen, gebouwen, leidingen en zelfs schepen. De leerlingen gingen aan de slag met deze informatie om een plan voor duurzame energie te maken in de omgeving van onze school. Hiervoor kregen zij topografische kaarten en luchtfoto’s waarop windmolens, zonneparken en wateropslag  konden worden aangegeven. Na afloop gaf elke groep een toelichting op hun ontwerp. Het beste plan won zelfs een prijs. Aansluitend was er een vragenspel dat buiten gespeeld werd. Aan het eind konden de leerlingen een virtuele wandeling maken door Zwolle, met behulp van een 3D- bril. Het was een leuke en ook leerzame middag!

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2:  father, mother,  brother, sister
Groep 3/4/5: cow, pig, mouse
Groep 6/7/8:  what, where, when

Voetbal Instuif 12 juni

Doomijn en jeugdlandOntwikkelingsgesprekken

Afgelopen week kregen de leerlingen een brief mee naar huis mbt de ontwikkelingsgesprekken. Deze zullen vanaf 17 juni plaatsvinden. Zou u het strookje uiterlijk dinsdag 12 juni weer mee naar school willen geven (voor 12:00 uur)?

Meepraten op school? In de MR natuurlijk! Geef je snel op als kandidaat.

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?


Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Voor onze school is er een gezamenlijke MR met de Marshof. Sinds dit schooljaar werken we met twee deelraden, 1 voor de locatie de Marshof en 1 voor de locatie de Florens Radewijnsschool. De deelraad treedt in de bevoegdheden van de MR, voor zover de uitoefening van die bevoegdheden het betreffende deel van de school aangaan. 

Wat doet een MR (deelraad)?

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs. 

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Bij adviesrecht kunt u denken aan de regeling van de vakanties, een wijziging van het lesrooster, het onderhoud van het gebouw en het beleid m.b.t. toelating en verwijdering van leerlingen. Er worden adviezen gegeven die tot verbeteringen kunnen leiden. Onder het instemmingsrecht valt onder meer de schoolgids, het schoolreglement, het beleid inzake ouderparticipatie en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR wordt door de directie ook gebruikt als klankbord en vice versa, waardoor de MR een sterk overlegorgaan is geworden.

Wie mogen er lid worden en hoe?

Alle ouders (of voogden) met een kind op de Florens Radewijnsschool kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. De ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Op dit moment vertegenwoordigen Saskia Boerrigter (moeder van Britt groep 7 en Cato groep 4) en Tieneke Zunnebeld (moeder van Veerle groep 5 en Florine groep 3) de oudergeleding. 

Vacature oudergeleding

Voor de deelraad zoeken wij 1 nieuwe enthousiaste ouder. Deze vacature is een uitbreiding. Hoewel we formeel 2 stemmen hebben als ouders, is het fijn om dit met één iemand extra te doen en daarnaast is het ook goed voor de toekomstige continuïteit.  Geïnteresseerd? Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mrflorensradewijnsschool@gmail.com. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 21 juni 2019. Daarna zullen we de verkiezingen uitschrijven


Komende weken

3 juni t/m 14 juni Cito E toetsen
10 juni 2de pinksterdag
17 juni t/m 5 juli Ontwikkelingsgesprekken

3 juli Slotavond
9 juli afscheidsavond leerlingen en ouders groep 8
12 juli Vossenjacht
12 juli start zomervakantie vanaf 11:45 uur.

21 juni spreekuur schoolmaatschappelijk werke