Kalender
Wijzigingen op de website
 


Nieuwsbrief vrijdag 31 mei

Komende vrijdag is er geen nieuwsbrief. Dit in verband met het schoolkamp en korte week.

Schoolkamp groep 6/7/8

Komende week gaat groep7/8 op schoolkamp. Maandag vertrekken wij om 10:30 uur en woensdag ziijn wij weer om 15:30 uur terug in Windesheim.
 

CITO toetsen en ouderportaal

In de komende weken (vanaf 27 mei) gaan we kijken, of ons onderwijs nuttig is geweest. De kinderen maken (CITO)toetsen en de uitslagen daarvan vergelijken we met landelijke gemiddelden. Alle scores bewaren we in ParnasSys, analyseren en bespreken we. Vervolgens gaan we waar mogelijk ons onderwijs verbeteren. We beschouwen toetsen dus als het begin van een ontwikkeling. Aan het eind van deze (toets)periode volgen de ontwikkelingsgesprekken. We praten met u over de vorderingen en dan komen ook de toetsuitslagen ter sprake. We vinden het van belang om de 'kale' toetsscore toe te lichten, daarom hebben we de toets- en rapportmodule in het ouderportaal gesloten. Na de ontwikkelingsgesprekken worden beide modules weer opengesteld.

 

Formatie schooljaar 2019-2020


Komend schooljaar zal het, door de toename van leerlingen en een herverdeling van de financiële middelen, mogelijk zijn om in de ochtenden een vierde groep te laten starten. 
Om de beschikbare formatie zo goed mogelijk in te zetten en aan te laten sluiten bij de grootte van de groepen, zijn wij (met instemming van de MR) tot de volgende verdeling gekomen:
 
    MA DI WOE DO VR
Groep 1-2 O juf Kim juf Kim juf Kim juf Ietje juf Ietje
  M juf Kim juf Kim   juf Ietje  
Groep 3 O juf Daphne juf Daphne juf Daphne juf Daphne juf Daphne
Groep 4-5 O juf Heleen juf Heleen vacature juf Heleen juf Heleen
Groep 3-4-5 M juf Heleen juf Heleen   juf Heleen  
Groep 6-7-8 O meester Chiel vacature meester Chiel meester Chiel meester Chiel
  M meester Chiel vacature   meester Chiel juf Ietje +groep 5


- Groep 3 en groep 4-5 zullen in de ochtend voornamelijk lezen, rekenen, taal en spelling op het programma hebben. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag worden de groepen samengevoegd.

- Met de extra beschikbare gelden in het kader van “werkdrukvermindering in het basisonderwijs” zal juf Grietje de ochtenden van maandag tot en met donderdag werkzaamheden gaan uitvoeren in alle groepen.

- Sportservice zal voor twee lesuren weer de gymlessen verzorgen voor de groepen 3 tot en met 8. Welke dag is (vooralsnog) onduidelijk.

Plusgroep:

De plusgroep zal ook het komende jaar weer voortgezet kunnen worden op onze eigen locatie. Echter, juf Daniëlle heeft een andere baan geaccepteerd. Zij gaat bij de Stroming meer de Cnopiusgroepen (bovenschoolse lesplaats hoogbegaafden) gaan verzorgen. Intern gaan wij bekijken wie en op welk moment de plusgroep vorm gaat geven.  


Ambulante tijd:

Meester Chiel heeft het komende jaar op dinsdag en vrijdagmiddag ambulante tijd voor directietaken. Juf Daphne heeft op vrijdagmiddag ambulante tijd voor haar Intern begeleider taken. Incidenteel zal zij op dinsdagmiddag afwezig zijn voor bovenschoolse netwerk vergaderingen. 

Vacature:

U ziet in het bovenstaande dat juf Heleen meer bij ons op school gaat werken en een vacature staan. Op dit moment zijn er sollicitatiegesprekken voor een nieuwe collega op de dinsdag en woensdag. Zodra we hier meer over weten zullen wij dat spoedig communiceren. 

Ruimte:

Samen met Doomijn vinden wij het belangrijk dat alle kinderen van 0-12 jaar een goede plek hebben op de locatie Geert Grooteweg. Het HAVA lokaal zal daarom worden ingericht als een
multifunctioneel lokaal. In de ochtenden zal groep 3 hier les krijgen. De overblijf zal tussen de middag meerdere lokalen tot haar beschikking hebben en Doomijn zal na schooltijd de ruimte beheren.  In dit lokaal zullen voor (of in ) de zomervakantie aanpassingen worden verricht.


Lang leve Rembrandt

Voor een tijd terug deden wij mee met het project "Lang leve Rembrandt"  hieronder een bericht van het Rijksmuseum.

Beste inzender,

Hartelijk bedankt voor je inzending voor de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt. Het Rijksmuseum ontving tussen 1 februari en 31 maart 2019 maar liefst 8.390 inzendingen voor deze zomertentoonstelling, allen geïnspireerd op Rembrandt.

De afgelopen weken hebben er meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de jury, met hulp van een selectiecommissie, alle ingestuurde kunstwerken aandachtig heeft bestudeerd. Helaas moeten we je mededelen dat jouw werk niet geselecteerd is voor de finaleronde. Vanwege het grote aantal inzendingen kunnen we helaas niet corresponderen over de uitslag. We hopen op je begrip hiervoor.

Wij danken je enorm voor je inzet en hopen je natuurlijk te mogen verwelkomen in het museum, tijdens de looptijd van de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt (15 juli – 15 september 2019). Op 15 juli vieren we de verjaardag van Rembrandt en vanaf 14:00 uur is de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt open voor publiek. We hopen je dan, of op een later moment, te mogen verwelkomen in het museum!

Met vriendelijke groet,

Team Lang Leve Rembrandt


Vakantiebieb

Ook komende zomer is de VakantieBieb weer open. In de app staat een mooie selectie e-books klaar voor iedereen: kinderen en volwassenen, leden en niet-leden. De app is gratis te downloaden. 
Vanaf 1 juni zijn de jeugdboeken al in de app te vinden. Een maand later komen hier zo’n vijftien e-books voor volwassenen bij. Op 31 augustus sluit de VakantieBieb weer.
De Vakantiebieb 2019 bevat 30 titels voor 4 leeftijdscategorieën: 9 titels voor 6-9 jaar, 9 titels voor 9-12 jaar, 6 titels voor 12-15 jaar en 6 titels voor 15-18 jaar. Kinderen kunnen genieten van onder meer Keesie Kippenkop-de rioolridder van Jozua Douglas, Gips van Anna Woltz, jongeren hebben de keuze uit o.a. Wild van Mel Wallis de Vries en De afstand tussen jou en mij van Marina Gessner.

Vakantieluisteren in de Luisterbieb
Ook dit jaar pakt de LuisterBieb weer uit met VakantieLuisteren. Een divers aanbod van tien tot vijftien luisterboeken, waarvan twee derde jeugdboeken. De openingstijden zijn gelijk aan die van de VakantieBieb: van 1 juni tot en met 31 augustus voor de jeugd, van 1 juli tot en met 31 augustus voor volwassenen.

Even voorstellen

Hallo,

Ik ben Annemieke Bakker ik ben 47 jaar oud en ben sinds 1 mei de nieuwe conciërge op de Florens Radewijnsschool. 

Ik ben sinds 2009 in dienst bij IKC IJsselhof ( Zwolle-Zuid) als administratief medewerkster en sinds 4 jaar doe ik ook daar het conciërge werk. 

Toen ik hoorde dat Bert Buisman stopte als conciërge ben ik eens gaan kijken op deze school. Vanaf de meivakantie werk ik op de woensdagochtend op de Florens Radewijnsschoolen kunt u mij hier tegenkomen.

Words of the week

Elke week zullen we een aantal Engelse woorden met u delen over het thema waar we mee bezig zijn.
Groep 1/2:  pig, horse, elephant, krokodile
Groep 3/4/5: winky wonky donkey
Groep 6/7/8: introduction, to be, to have


Komende weken


27 mei t/m 29 mei schoolkamp groep 7/8
30 en 31 mei hemelvaart
3 juni t/m 14 juni Cito E toetsen
5 juni GGD onderzoek
10 juni 2de pinksterdag
17 juni t/m 5 juli Ontwikkelingsgesprekken

3 juli Slotavond
9 juli afscheidsavond leerlingen en ouders groep 8
12 juli Vossenjacht
12 juli start zomervakantie vanaf 11:45 uur.

21 juni spreekuur schoolmaatschappelijk werker