Kalender
Wijzigingen op de website
 

Vrijdag 15 maart FR DOET

 
 

In de week van 11 maart voeren een aantal bonden, waaronder de Aob en FNV Onderwijs en Onderzoek, actie voor meer investeringen in het onderwijs. Bijzonder is dat er actie wordt gevoerd voor de gehele onderwijskolom, van de basisscholen tot de universiteiten. Doel van de acties is dat de regering €4 miljard structureel toevoegt aan de onderwijsbegroting.
Als afsluiting van de actieweek hebben de betrokken bonden voor vrijdag 15 maart aanstaande een landelijke staking aangekondigd voor alle onderwijssectoren. Het onderwijs staat onder druk en meer financiële armslag is een belangrijk middel om ons onderwijs te verbeteren.


Wij geven deze dag geen les, maar gaan een "FR DOET "dag organiseren. Samen met ouders en kinderen gaan wij allerlei klussen op school doen, waar normaal geen tijd of geld voor is! Wij verwachten de kinderen dus gewoon op school.
Helpt u ons deze dag mee?


Cultuurdag

Afgelopen woensdag was er een cultuurdag. In de verschillende groepen werd werden weer workshops verzorgd.
Groep 3/4/5 is aan de slag gegaan met fresco schilderingen, een kunst dat uit Italië komt. De kinderen hebben op nat gips een mooi kunstwerk gemaakt. 
Groep 6/7/8 was de hele ochtend bezig met Lopende diertjes. Zij waren erg enthousiast. En erg leuke resultaten.
Foto's staan weer op de website.

Letterfeest

De kinderen van groep 3 kennen alle letters, dat moest gevierd worden! Afgelopen donderdagmiddag hebben we het letterfeest met groep 1 tot en met groep 5 gevierd. Gelukkig zat het weer mee en konden we naar buiten. Daar moesten de kinderen op zoek gaan naar letters, onder de letters stond een vraag die zij moesten beantwoorden.
Aan het eind van de middag werden de kinderen van groep 3 verrast met een letterdiploma. Bij ontvangst kregen zij een groot applaus van groep 4 en 5.
Foto's staan op de website.

Engels

De kinderen van groep 1/2 hebben deze week geoefend met de Engelse taal. Dit keer deze ze dat door middel van het spelletje: 'Put your nose on something blue'. De kinderen zochten vlot iets blauws waar ze hun neus tegenaan drukten. Daarna kwamen er diverse andere kleuren aan bod. Uiteraard werd er deze les alleen mar Engels gesproken. Ze pikten het allemaal heel vlot op.

Nachtwacht

De kinderen van groep 3/4/5 hebben een levensgrote Nachtwacht gemaakt. Voor de vakantie moesten zij elkaar omtrekken, dit werd vervolgens geschilderd en opgehangen. De kinderen zijn erg trots op hun werk.

De Nachtwacht van groep 3


De Nachtwacht van groep 4/5


MR ouderavond 14 maart thema social media!

Komende donderdag is er de MR ouderavond. Neem vooral uw telefoon mee!!
19:30 uur Inloop
19:45 uur Presentatie school
20:15 uur Stichting oudergelden
20:30 uur Pauze
20:45 uur Famke de Jong, onderwijskundige Thema: Vind je weg online!

Vind je weg online
In de presentatie zoom ik in op handvatten voor kinderen om online hun weg te vinden. Dit doe ik aan de hand van een online module die ik heb ontwikkeld over het vinden van informatie op het internet. Hoe kun je nagaan of informatie betrouwbaar is? Hoe kun je gestructureerd te werk gaan? Ook zal ik ingaan op het gebruik van wachtwoorden.

12 maart Jaarvergadering de Stroming

Zowel juf Daphne als meester Chiel zijn deze dag afwezig. Beide hebben een jaarvergadering van de Stroming. 

Boomfeestdag 19 maart

Na een onderbreking van een jaar gaan we meedoen met de boomfeestdag. Op dinsdag 19 maart is het zover. 
Van 9:00 uur tot 11:30 uur gaan we met de kinderen van groep 3 t/m 8 weer beplanting verzorgen bij de Soesterwetering. 
Wilt u uw kind die dag oude kleding, laarzen of oude schoenen meegeven!
Voor die ochtend zijn wij op zoek naar ouders die kunnen rijden en begeleiden! Graag even doorgeven via c.delobie@ooz.nl

Verkeersexamen groep 7

Alle leerlingen van groep 7 maken binnenkort (4 april) het verkeersexamen! Op https://kids.vvn.nl/ staan nog een aantal oefenexamens. Handig om eens samen te kijken. 

Natuurlijk Schoon.

Op vrijdag 5 april doen wij weer mee met de landelijke “Natuurlijk schoon”dag. We gaan met de leerlingen het dorp in om zwerfafval op te ruimen.
We starten om 10.15 uur en zijn rond 11.30 klaar.
Voor deze ochtend zoeken we een aantal ouders die willen helpen.
Graag even doorgeven via c.delobie@ooz.nl


Komende weken

25 februari t/m 15 maart ontwikkelingsgesprekken periode 2
14 maart informatieavond
15 maart
spreekuur schoolmaatschappelijk werker
20 maart schoolvoetbaltoernooi
1 april studiedag leerlingen vrij (geen grap)
4 april theoretisch verkeersexamen groep 7
5 april
spreekuur schoolmaatschappelijk werker
12 april Koningsspelen
16, 17 en 18 april Cito eindtoets groep 8
19 april Goede vrijdag
22 april t/m 3 mei meivakantie
17 mei
spreekuur schoolmaatschappelijk werker
21 juni spreekuur schoolmaatschappelijk werker