Kalender
Wijzigingen op de website
  

Cultuurdag donderdag 14 februari

“Lang leve Rembrandt”

Rembrandt zette in de Gouden Eeuw de kunstwereld op z’n kop! Hij was vernieuwend en provocerend. Ter viering van 350 jaar Rembrandt presenteert het Rijksmuseum, dit jaar, allerlei evenementen in het teken van de grote meester.

Hangt het kunstwerk van uw kind deze zomer in het Rijksmuseum?

Van amateur tot professionele kunstenaar en van jong tot oud, iedereen kan een zelfgemaakt kunstwerk digitaal inzenden Het Rijksmuseum hoopt honderden kunstwerken te kunnen tonen in de tentoonstelling Lang Leve Rembrandt van 15 juli t/m 15 september 2019. 

Rembrandt als inspiratie     

De belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen is dat je je laat inspireren door Rembrandt. Dit mag alles zijn: een moderne versie van één van zijn werken of een ‘echo’ van Rembrandts kunst gebaseerd op zijn kleurengebruik, gevoel voor dramatiek en lichtwerking. Van schilderij of foto tot beeldhouwwerk of installatie, elke kunstvorm kan ingezonden worden. 

-  groep 1/2 gaat een collage maken waarbij figuren tegen een achtergrond worden gegroepeerd. De bron van inspiratie zal zijn de Nachtwacht

 - groep 3/4/5 heeft ook als uitgangspunt de Nachtwacht. Groepswerken ontstaan op behangpapier waarop de kinderen op ware grootte worden omgetrokken. De levensechte figuren worden creatief ingevuld en tegen een zelfontworpen achtergrond gegroepeerd.

- groep 6/7/8 gaat zich bezighouden met de stofuitdrukking door Rembrandt (de molensteen kraag) en de vraag waar komt het licht vandaan?

Studiedag 15 februari

Komende vrijdag is er een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. Het team bespreekt de resultaten van het onderweijs n.a.v. de Cito Midden toetsen. Daarnaast gaan wij verder met het nieuwe schoolplan, groepsplannen (zorg) en rapporten. 

MR verkiezingen

Ouder gezocht! 

Meepraten op school? In de MR natuurlijk! Geef je snel op als kandidaat.

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Voor onze school is er een gezamenlijke MR met de Marshof. Sinds dit schooljaar werken we met twee deelraden, 1 voor de locatie de Marshof en 1 voor de locatie de Florens Radewijnsschool. De deelraad treedt in de bevoegdheden van de MR, voor zover de uitoefening van die bevoegdheden het betreffende deel van de school aangaan. 

Wat doet een MR (deelraad)?

Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij de school betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het onderwijs. 

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Bij adviesrecht kunt u denken aan de regeling van de vakanties, een wijziging van het lesrooster, het onderhoud van het gebouw en het beleid m.b.t. toelating en verwijdering van leerlingen. Er worden adviezen gegeven die tot verbeteringen kunnen leiden. Onder het instemmingsrecht valt onder meer de schoolgids, het schoolreglement, het beleid inzake ouderparticipatie en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR wordt door de directie ook gebruikt als klankbord en vice versa, waardoor de MR een sterk overlegorgaan is geworden.

Wie mogen er lid worden en hoe?

Alle ouders (of voogden) met een kind op de Florens Radewijnsschool kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen. De ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding. Op dit moment vertegenwoordigen Saskia Boerrigter (moeder van Britt groep 7 en Cato groep 4) en Tieneke Zunnebeld (moeder van Veerle groep 5 en Florine groep 3) de oudergeleding. 

Vacature oudergeleding

Voor de deelraad zoeken wij 1 nieuwe enthousiaste ouder. Deze vacature is een uitbreiding. Hoewel we formeel 2 stemmen hebben als ouders, is het fijn om dit met één iemand extra te doen en daarnaast is het ook goed voor de toekomstige continuïteit.  Formeel dienen Saskia en Tieneke herkozen te worden in verband met de instelling van de deelraden. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. 
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mrflorensradewijnsschool@gmail.com. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 maart 2019. Daarna zullen we de verkiezingen uitschrijven

Verkeersexamen groep 7

Alle leerlingen van groep 7 maken binnenkort (4 april) het verkeersexamen! Op https://kids.vvn.nl/ staan nog een aantal oefenexamens. Handig om eens samen te kijken. 

Luizenpluis

Afgelopen woensdag was er controle door de luizenpluis. Er waren geen luizen gevonden. Na de voorjaarsvakantie is er weer een reguliere controle.

Actie = reactie

Groep 3/4/5 had afgelopen donderdag een techniekles actie=reactie. Met spullen uit hun laatjes, een paar blokken en een tennisbal maakten de kinderen een kettingreactie. Het doel was dat er een potlood in het pennenbakje viel. 
Een lastige opdracht, waar goed over nagedacht moest worden. De kinderen hebben leuk samengewerkt.
Foto's staan op de website.

Bluebot groep 1/2


Groep 1/2 heeft deze week voor het eerst gewerkt met onze bluebots.
Door deze bluebots maken wij kennis met de eerste stapjes van programmeren. Hoe krijgen we de bluebot op het kaartje met de schaats? De bluebot begint op het kaartje 'start' en dan is het onze taak om hem de goede kant op te sturen. Eerst 1 stapje naar voren, dan moet de bluebot draaien en als laatste nog 2 stapjes vooruit. We vonden het super leuk maar ook nog best wel moeilijk.
 

Geef een boek cadeau

Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken

De leesbevorderingscampagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken. 

Het jeugdboek van 2019 is Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman

‘Kruistocht in spijkerbroek is een spannend avontuur over vriendschap, wreedheid en geloof, dat je meeneemt door Europa in het jaar 1212. Een avontuur om samen te lezen, voor te lezen of stiekem onder de dekens met je zaklantaarn te ontdekken. – Martha Baalbergen, voorzitter Stichting Geef een boek cadeau

Vanaf vrijdag 8 februari kunt u dit boek in de boekhandel halen voor €2,50


SAFEINTERNETDAY


Afgelopen dinsdag 5 februari was het "safeinternetday' hieronder een lijstje met tips hoe om te gaan met internet.


 

Komende weken
14 februari Cultuurdag 
15 februari studiedag leerling vrij
18 februari t/m 22 februari voorjaarsvakantie
25 februari t/m 15 maart ontwikkelingsgesprekken periode 2
14 maart informatieavond
20 maart schoolvoetbaltoernooi
1 april studiedag leerlingen vrij (geen grap)
4 april theoretisch verkeersexamen groep 7
12 april Koningsspelen
16, 17 en 18 april Cito eindtoets groep 8
19 april Goede vrijdag
22 april t/m 3 mei meivakantie