Kalender
Wijzigingen op de website
 

De beste wensen voor 2019

Traditioneel wensen we elkaar in de eerste week het beste voor het nieuwe jaar. Dat gebeurde de afgelopen week al live, maar voor het geval we elkaar nog niet gezien hebben: de beste wensen, alle goeds voor 2019. We rekenen weer op een heel fijn jaar.

Oproep zwemcoach

Op 30 januari is de Florens vertegenwoordigd tijdens de schoolzwemkampioenschappen met twee zwemteams. Voor deze middag zoeken wij een een zwemcoach, die de groepen wil begeleiden! Juf Lisa Marie (gymleerkracht) is deze middag ook aanwezig.

Dorpshuis Herxer Marke

Het bestuur van het Dorpshuis in Herxen is een actie gestart om middelen bij elkaar te krijgen voor een renovatie. Hieronder een aantal links:
https://windithuis.nl/
https://www.destentor.nl/olst-wijhe/herxen-verloot-vakantievilla-van-162-000-euro-voor-renovatie-van-dorpshuis~a85ddb43/
 

Ontdek je talent!

Maandagmiddag 14 januari Tijdstip: 13.00-15.15 uur Locatie: school

Pop-up talentgesprekken voor kinderen van 6-12 jaar

Waar word jij blij van? Wanneer vliegt de tijd voor jou? Dáárin zit namelijk jouw talent: in de momenten dat je zo op gaat in wat je doet, dat je de tijd vergeet. Talent gaat dus niet over uitblinken in een bepaalde activiteit, maar wat die activiteit met je doet en waar jij energie van krijgt.

Kindertalentenfluisteraars: 'Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent'. Talentenfluisteraars helpen hen om talenten te benoemen, zoals bijvoorbeeld: ideeënfontein, groepsdier, trouwe vriend of bewuste beweger. In korte gesprekken van zo’n 30 minuten speuren gecertificeerde talentenfluisteraars samen met het kind naar zijn of haar talent(en). Dit draagt bij aan meer zelfvertrouwen, weerbaarheid en veerkracht. In navolging van de Belgische stad Gent werkt Zwolle eraan om de eerste Nederlandse stad van kindertalentenfluisteraars te worden.

Ietje (talentenfluisteraar)
 

CITOtoetsen en ouderportaal

In de komende weken gaan we eens kijken of ons onderwijs nuttig is geweest. De kinderen maken (CITO)toetsen en de uitslagen daarvan vergelijken we met landelijke gemiddelden. Alle scores bewaren we in ParnasSys, analyseren en bespreken we. Vervolgens gaan we, waar mogelijk ons onderwijs verbeteren. We beschouwen toetsen dus als het begin van een ontwikkeling. Aan het eind van deze (toets)periode volgen de ontwikkelingsgesprekken. We praten met u over de vorderingen en dan komen ook de toetsuitslagen ter sprake. We vinden het van belang om de 'kale' toetsscore toe te lichten, daarom hebben we de toets- en rapportmodule in het ouderportaal gesloten. Na de ontwikkelingsgesprekken worden beide modules weer opengesteld.

Luizenpluis

Afgelopen woensdag heeft de luizenpluis alle groepen gecontroleerd. Er zijn geen luizen gevonden!
Na de voorjaarsvakantie staat er weer een controle op het programma. Wederom dank aan de luizenpluisgroep!

Bezoek Rijksmuseum Amsterdam

Afgelopen donderdag zijn de groepen 3 t/m 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam geweest. Daar zijn zij in groepjes uiteen gegaan en hebben een snelle tour door het museum gehad. In Amsterdam was er veel vertraging, waardoor wij te laat aankwamen in het Rijksmuseum. Desondanks hebben de leerlingen veel gezien en veel uitleg gekregen over de verschillende kunstwerken en rijke geschiedenis van ons land. Foto's staan op de website.School Maatschappelijk werk

Mijn naam is Ruben van Dongen. Ik ben vanuit het Sociaal Wijkteam op de Florens Radewijnsschool werkzaam. Als Jeugd- en Gezinswerker, werk ik op verschillende scholen en vanuit wijk centrum de Pol in Zwolle-Zuid. Bij mij kunnen ouders, kinderen en leerkrachten terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. We gaan in gesprek, kijken samen naar wat minder goed gaat en mogelijke oplossingen. Ik heb niet altijd een antwoord, maar dan zoeken we verder om het antwoord alsnog te vinden. 
Soms zijn er problemen die extra aandacht vragen en is specialistische jeugdhulp nodig. Vanuit het Sociaal Wijkteam kunnen wij deze inzetten; daar is de gemeente verantwoordelijk voor. 

Het spreekuur is op een aantal vrijdagen in het schooljaar tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

Heb je vragen voor het Wijkteam, dan kan je langkomen op het spreekuur of we kunnen een gesprek inplannen; ook voor korte praktische vragen of even sparren! 

Ik zit dan in de personeelskamer op school. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar: R.van.Dongen@swt.zwolle.nl

Met vriendelijke groet, 

Ruben van Dongen

Komende weken

14 januari t/m 4 februari Cito midden toetsen
24 januari 2019 informatieavond
30 januari schoolzwemkampioenschappen twee teams van de Florens
30 januari studiemiddag team VVTO Engels
15 februari studiedag leerling vrij
18 februari t/m 22 februari voorjaarsvakantie
25 februari t/m 15 maart ontwikkelingsgesprekken periode 2