Kalender
Wijzigingen op de website

Oproep glazen potjes

Voor de lichtjestocht hebben wij heel veel glazen potjes nodig. Heeft u potjes over? Graag inleveren op school. 

Schoolzwemkampioenschappen

Met onze school doen wij mee met twee teams (team Florens Radewijnsschool 1 en Florens Radewijnsschool 2) aan de schoolzwemkampioenschappen op woensdag 30 januari 2019. De betreffende leerlingen hebben de uitnodiging mee naar huis gehad.
 

Schoolfoto's

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen de inlogkaartjes ontvangen van de schoolfotograaf. Via de website van de fotograaf kunnen ouders de foto's bestellen.

Sinterklaasfeest

Sinterklaas zou met een helikopter aankomen, maar dit liep een beetje anders. Hij was wel in de buurt, want we hebben de helikopter gehoord! Uiteindelijk kwam Sinterklaas met loeiende sirenes de straat in rijden. De helikopterpiloot durfde het landen op het schoolplein toch niet aan en landde in een nabijgelegen veld. Sinterklaas heeft toen de politie gebeld en zij brachten hem vlug naar school.
Wij kijken terug op een geslaagde dag. Ouders van de feestcommissie hartelijk dank! Foto's staan weer op de website.

Verkoop oude teil

Te koop: oude zinken teil in hele goede conditie
Afmetingen: bodem - 61 cm x 44 cm
                       hoogte - 37 cm
                       totale breedte - 85 cm (zonder handvaten)
Wie o wie?

Foto's nemen in de groepen

In het kader van de AVG hebben wij vorig schooljaar uw toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal. Regelmatig komt het voor dat ouders zelf foto's nemen in of buiten school. Echter, hier zijn wij niet verantwoordelijk voor! Ouders hebben een eigen verantwoording in het maken en gebruik van deze beelden voor privédoeleinden. Wij vragen u daar wel zorgvuldig mee om te gaan! De foto's die school maakt van festiviteiten komen op een beveiligd gedeelte van onze website.

Kerst

Sinterklaas is het land uit en we zijn al bezig met de voorbereidingen voor kerst.     
Op woensdag 19 december vieren we de jaarlijkse kerstmaaltijd met de kinderen.
 
Wij willen weer  graag een buffet inrichten met uw hulp. Elke groep maakt zijn eigen buffet met behulp van door ouders of leerlingen zelf gemaakte gerechten.
We denken dan bijvoorbeeld aan; gehaktballetjes, gevulde eieren, minipannenkoekjes of ….. Eigenlijk is alles wat u of uw kind maakt goed. We laten het graag aan uw creativiteit over. School verzorgt het drinken.
De leerlingen hebben deze week het briefje mee gekregen naar huis.

Het programma (tijden onder voorbehoud)
17:45 uur  leerlingen brengen eten 
18.00 uur kerstdiner in de groepen
19.00 uur (rond) einde kerstdiner
19.00 uur warme chocolademelk en gluhwein (voor ouders) op het schoolplein
19.30 uur start lichtjestocht 

Tijdens deze avond zijn wij nog op zoek naar twee ouders, die de warme chocolademelk en gluhwein willen serveren.  Graag even doorgeven bij de leerkracht van uw kind.

Kerststukjes

Op vrijdag 14 december gaan we kerstbakjes maken. We vragen alle kinderen om mee te nemen: een of meer bakjes met oase, kerstgroen en wat versiering. De bakjes mogen 's avonds na het kerstdiner mee naar huis worden genomen.  Voor die ochtend zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen. Vooral in groep 1 t/m 5 kunnen we extra handen gebruiken! We starten om 10.15 uur. Graag even doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
 

Windesheimer Lichtjestocht


 
Volg het met kaarsjes verlichte pad door Windesheim en beleef het kerstverhaal als nooit tevoren. In het spoor van Jozef en Maria langs de engel, herders en de wijzen. Georganiseerd door de Hervormde Gemeente Windesheim en de Florens Radewijnsschool. Een sfeervolle winteravond die u niet wilt missen!

    Woensdag 19 december
    Vanaf 19.30 uur
    Start op het schoolplein
    Toegang is gratis
 
     De kinderen kijken uit naar uw komst!

Aan het eind van de tocht kunt u ons helpen aan voor het goede doel! Wij ondersteunen KIKA. https://www.kika.nl/

 


Jeugdsportmonitor

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Zwolle de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.

Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek. 

Wat vragen we van u?

De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem. 

Hoe doet u mee?

Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 23 december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 verloot.


Naar de online vragenlijst:

https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018FlorensRadewijn

Alvast bedankt voor uw deelname!

PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren van Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijsse


Komende weken


19 december woensdag kerstdiner en "Lichtjestocht Windesheim"
21 december leerlingen 's middags vrij
24 december t/m 4 januari kerstvakantie
10 januari 2019 Cultuurdag groep 3 t/m 8 Rijksmuseum Amsterdam
24 januari 2019 informatieavond
30 januari schoolzwemkampioenschappen twee teams van de Florens
30 januari studiemiddag team VVTO Engels